Regulamin

0. Forum jest miejscem kulturalnej wymiany poglądów oraz wiedzy. Forum nie jest miejscem awantur, pyskówek czy innych negatywnych zjawisk. Tzw. trollom i spamerom wstęp wzbroniony!

1. Każdy użytkownik forum Rosjapl.info zobowiązany jest do przestrzegania Netykiety oraz wyrażania swoich opinii w zgodzie z prawem. W szczególności uprasza się o:
- korzystanie z wyszukiwarki na forum – wiele tematów było już dyskutowanych
- pisanie zgodnie z zasadami ortografii, interpunkcji
- precyzyjne formułowanie pytań
- pisanie na dany temat - posty nie wnoszące nic do dyskusji mogą być kasowane wedle uznania moderatorów
- nie wysyłanie próśb o napisanie pracy domowej
- używanie zwrotów grzecznościowych,
- wysłanie podziękowania osobie, która pomogła rozwiązać problem

2. Kategorycznie zabronione jest:
- używanie wulgaryzmów (za wyjątkiem sytuacji, gdy poddawane są one tłumaczeniu lub ich zastosowanie jest konieczne)
- obrażanie innych użytkowników forum oraz osób trzecich, w szczególności ze względu na narodowość, wyznanie, kolor skóry etc.
- zamieszczanie linków do stron komercyjnych
- pisanie wyłącznie dużymi literami
- spamowanie (pod każdą postacią).
- zaśmiecanie forum, m.in. poprzez wypowiedzi nie na temat, mające na celu konfrontację itp.

3. Na forum, za wyjątkiem działu "Tablica Ogłoszeń" zabronione jest zamieszczanie reklam usług i produktów – reklamę na forum można zamieścić za pośrednictwem Google Adsense. Wyrażanie opinii, zarówno pozytywnych jak i negatywnych na temat konkretnych usług, produktów, czy firm jest jak najbardziej dozwolone. W przypadku powstania sporu (również prawnego) pomiędzy osobą dyskutującą, a firmą, na temat której prowadzona jest dyskusja – administratorzy oraz moderatorzy forum nie są stroną sporu i nie zajmują się rozstrzyganiem konfliktu.

4. Zamieszczanie linków do innych stron jest dozwolone wyłącznie w sytuacjach gdy wnoszą one merytoryczny wkład do dyskusji. Administracja forum zastrzega sobie prawo do usuwania linków oraz postów zawierających linki w przypadku podejrzenia, iż odnośnik został zamieszczony głównie jako promocja danej strony, produktu lub usługi.

5. Korzystanie przez jednego użytkownika z więcej niż jednego konta jest zabronione.

6. Podpis użytkownika może zawierać maksymalnie 3 linijki. Zabronione jest umieszczanie linków w podpisach.

7. Administracja forum zastrzega sobie prawo do usuwania, edytowania oraz blokowania postów i tematów, które nie spełniają postanowień niniejszego regulaminu, a w przypadku notorycznego łamania przyjętych zasad konta użytkowników będą trwale blokowane lub usuwane.

8. Użytkownicy łamiący postanowienia regulaminu będą ostrzegani punktami karnymi. Po 3 ostrzeżeniu użytkownik będzie miał zakaz pisania na forum. Liczba ostrzeżeń będzie widoczna pod avatarem lub będzie do wglądu po uprzednim kontakcie z Administracją. Ostrzeżenia mogą zostać anulowane decyzją moderatorów.

9. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać od 02.01.2009. Posty, które pozostają w sprzeczności z regulaminem, a napisane przed datą wprowadzenia regulaminu będą edytowane, kasowane lub blokowane wg uznania moderatorów.

10. Użytkownicy, którzy nie akceptują postanowień niniejszego regulaminu proszeni są o kontakt z administracją w celu skasowania ich kont.

11. Administracja RosjapL.info nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników. W razie podejrzeń o zamieszczenie treści naruszających prawo prosimy o kontakt z administracją.

12. Pierwsze posty nowych użytkowników przed publikacją muszą zostać zaakceptowane przez moderatorów. Ma to na celu ochronę forum przed spamem