Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Powierzchnia Rosji

Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część Europejską, która z kolei stanowi jedynie 25% powierzchni państwa.


Moskiewskie metro

Moskiewskie metro przewozi dziennie ok. 9 mln pasażerów. Jest to więcej niż suma pasażerów dwóch pozostałych największych metro na świecie: Nowojorskiego i Tokijskiego.


Ludność Moskwy

Moskwa jest nie tylko największym pod względem ilości mieszkańców miastem w Europie. W rankingu tym plasuje się aż na 4-tym miejscu na świecie, po Szanghaju, Bombaju i Buenos Aires. W klasyfikacji aglomeracji miejskich zajmuje 16 miejsce na świecie. 
Źródło: ciekawostkigeograficzne.republika.pl


Rosyjskie rzeki

Przez Rosję płyną 3 z 10 najdłuższych rzek na świecie. Są to: Ob z Irtyszem, Amur, Lena. Niewiele krótszy jest Jenisej. Przez Rosję płynie także najdłuższa rzeka europejska - jest nią Wołga.


Liczba przestępstw

W Rosji popełnianych jest prawie 3 mln przestępstw rocznie. Jest to prawie 2,5 raza więcej niż w Polsce. Natomiast w Rosji żyje prawie 4 razy więcej ludzi niż w Polsce. 
Źródło: ciekawostkigeograficzne.republika.pl


Język rosyjski

Język Rosyjski zajmuje 5-te miejsce pod względem ilości osób posługujących się nim. Ogólna liczba osób rosyjskojęzycznych wynosi prawie 280 mln osób. Z języków indoeuropejskich bardziej popularne są tylko języki angielski oraz hiszpański.


Najwyższy budynek

moskwa - drapacz chmurNajwyższym budynkiem w Europie (i drugim na świecie) jest moskiewska wieża telewizyjna Ostankino licząca ponad 500 m. wysokości. Jednak Ostankino w najbliższej przyszłości zyska konkurenta i to w samej Moskwie. W lutym 2005 r. rozpoczęła się budowa drapacza chmur "Federacja", który wraz z iglicą ma sięgać 440 metrów (bez iglicy 340 m.). Gmach pomieści biura, hotel i mieszkania. Drapacz chmur ma być budowany w rekordowym tempie - na budowę jednego piętra przewidziano tylko 3 dni. Zakończenie budowy zaplanowane jest w 2007 roku. Atrakcją turystyczną będzie panoramiczna winda, która wznosi się w szklanym akwarium o wysokości ponad 20 metrów . Koszty całej inwestycji szacuje się na 390 milionów euro. Projekt nawiązuje trochę do "siedmiu sióstr" - moskiewskich wieżowców zbudowanych przez Stalina (na ich podobieństwo zbudowano warszawski PKiN). 
Budynek Federacji będzie się składać z dwóch szklanych skrzydeł i umieszczonej między nimi wieży z tarasem widokowym dla turystów na szczycie. W ponad 10-milionowej Moskwie panuje moda na wieżowce, które mają podkreślić wielkość miasta, siłę gospodarki oraz pozwalają podziwiać panoramę stolicy. Kilka lat temu koło Prospektu Leningradzkiego wybudowano apartamentowiec Pałac Triumfalny ("Triumph Palace") nawiązujący wprost do wieżowców z epoki Stalina. Jest on wyższy o 5 metrów od 259-metrowej siedziby Commerzbanku we Frankfurcie, która wcześniej była najwyższa w Europie. Same dwa skrzydła Federacji będzie wyższa od Commerzbanku o około 80 m. Projektanci Federacji twierdzą, że dwa skrzydła budynku przypominają żagle średniowiecznego żaglowca. Natomiast złośliwym Moskwianom budynek kojarzy się z Don Kichotem (wyższa część) i jego wiernym giermkiem Sancho Pansa (część niższa).
Nadesłał jeden z naszych gości: Ojuwkijsjikw


Najpopularniejszy samochód

Najpopularniejszą marką samochodów w Rosji jest Łada. Łada przoduje także w innych krajach WNP. Warto zauważyć, że Łady eksportuje się także do Austrii, Niemiec, Urugwaju, krajów WNP, Hiszpanii, a także do krajów Ameryki Pd. (Argentyna, Brazylia). Niektóre modele Ład są dostępne w Polsce. Warto zwrócić również uwagę na modele przyszłości.
Nadesłał jeden z naszych gości: Ojuwkijsjikw


Tablice rejestracyjne

W Rosji podobnie jak w Polsce tablice rejestracyjne różnią się w zależności od regionu kraju. Rejestracje odpowiadają podziałowi administracyjnemu państwa. Przy czym w Rosji zamiast symboli podmiotów federacji pisanych literami używa się numeracji. I tak numeracja zaczyna się od 01, a kończy na 99. Niektóre regiony, takie jak Moskwa, czy Petersburg maja zarezerwowanych kilka liczb. Pojazdy rządowe w miejscu liczby określającej region posiadają flagę.


Francuski hymn Rosji

W pierwszych miesiącach po rewolucji lutowej (1917 rok) rolę hymny Rosji pełniła tzw. Marsylianka. Po kolejnej rewolucji, tym razem październikowej hymnem na długie lata stała się Międzynarodówka.


Holenderskie korzenie flagi rosyjskiej

Przebywający w Holandii Piotr I, postanowił, że rosyjska flota powinna posiadać własną flagę. Wzorując się na trójkolorowej fladze holenderskiej Piotr wymyślił jej rosyjski odpowiednik. Dobrane kolory miały następujące znaczenie: Biały - kolor konia św. Grzegorza, niebieski - kolor jego płaszcza, czerwony - tło herbu Moskwy. Symbolika ta została przyjęta jako flaga państwowa w 1883 roku. Po rewolucji październikowej została zmieniona, by ponownie stała się flagą Rosji w 1991 roku.


Petersburska turystyka

Sankt Petersburg jest 8. najatrakcyjniejszym turystycznie miastem świata według rankingu UNESCO. Jednak, mimo to zyski Petersburga z turystyki to tylko 8% dochodów budżetu miasta. Problemem jest fakt, iż tylko 15% mieszkańców różnych państw świata wie o istnieniu tego miasta i jego walorach turystycznych. W roku 2003 Petersburg odwiedziło 3,12 mln turystów, co i tak stanowi o 15% więcej niż w 2002 roku.
Nadesłał jeden z naszych gości: Ojuwkijsjikw


Moskwa i 2 strefy czasowe

Czy wiesz, że Moskwa powinna być teoretycznie podzielona na dwie strefy czasowe? Czy wiesz, że wieczorem na dworcu kolejowym we Władywostoku zegar pokazuje godzinny ranne? Odwiedź stronę o strefach czasowych w Rosji i dowiedz się więcej!


Stosunek Rosjan do innych państw

W czerwcu 2005 roku przeprowadzono wśród Rosjan ankietę, mającą wykazać ich nastawienie do innych państw. Ankietowani mieli wymienić pięć państw, będących przyjeciółmi Rosji oraz 5 wrogów. Oto rezultaty:

Przyjaciele:
- Białoruś 46% 
- Niemcy 23% 
- Kazachstan 20% 
- Ukraina 17% 
- Indie 16%
- Francja 13% 
- Chiny 12% 
- USA 11% 
- Bułgaria 11% 
- Armenia 9%
....
- Polska 5%

Wrogowie:
- Łotwa 49% 
- Litwa 42% 
- Gruzja 38%
- Estonia 32% 
- USA 23%
- Ukraina 13%
- Afganistan 12%
- Irak 10%
- Japonia 6%
- Iran 6% 
...
- Polska 4%

Wbrew pozorom stosunek Rosjan do Polski jest raczej pozytywny, choć wyraźnie widać niskie zainteresowanie wykazywane naszemu krajowi przez Rosjan. Wśród największych wrogów znalazły się przede wszystkim kraje bałtyckie, ma to związek z sporami historycznymi, które wybuchły w czasie majowych uroczystości rocznicy zakończenia wojny. Słabe notowania ma także Gruzja, która ma napięte stosunki polityczne z Rosją. Stany Zjednoczone wciąż mają w Rosji więcej przeciwników niż zwolenników. Warto zwrócić uwagę na większą zgodność poglądów co do wrogów niż przyjaciół. Poza Białorusią, która uzyskała bardzo wysoki pozytywny wynik, pozostali "przyjaciele" otrzymali znacznie niższe noty. 
Na podstawie badań Levada Center


Ludność Rosji

Czy wiesz, jaki region jest najbardziej, a który nnajmniej zaludniony w Rosji? Wiesz gdzie na terytorium Rosji notuje się najwyższy stopień urbanizacji? Czy wiesz, że w Rosji mieszka cczterech (tak, czterech) Kereków? Wiesz ilu eskimosów zamieszkuje Rosję?

Jeśli interesują cię odpowiedzi na powyższe pytania koniecznie przeczytaj naszą stronę o ludności Rosji. Jest to jedyne tego typu opracowanie w polskim Internecie.


Koniecznie przeczytaj również także artykuł z ciekawostkami o Związku Radzieckim


 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!