Intergracja na terenie b. ZSRR.

Dyskutujemy tutaj o sprawach związnych z życiem politycznym, gospodarczym, a takze o historii Rosji, Ukrainy i krajów b. ZSRR.
Ojuwkijsjikw
Rzeczywisty Radca Stanu
Rzeczywisty Radca Stanu
Posty: 411
Rejestracja: wt 05 kwie, 2005 19:13
Lokalizacja: Hajnówka

Intergracja na terenie b. ZSRR.

Post autor: Ojuwkijsjikw »

Form integracji na obszarze byłego ZSRR jest dużo. Działania w byłym ZSRR to integracja różnych prędkości, tak dobrze nam znana z procesów UE. Kraje byłego ZSRR sa związne w kilka organizacji. Oto główne organizacje:
- Wspólnota Niepodległych Państw(Содружество независимых государств)
- Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza(Евро-Азиатское экономическое содружество)
- Wspólna Przestrzeń Gospodarcza(Единое экономическое пространство)
- Związek Rosji i Białorusi,Państwo Związkowe Białorusi i Rosji (Союз России и Беларуси, Союзное государство России и Белоруссии)
- Środkowoazjatycka Organizacja Współpracy(Центрально-Азиатское сотрудничество)
-Sznghajska Organizacja Współpracy(Шанхайская организация сотрудничества)
- Traktat Zbiorowego Bezpieczeństwa(Организация договора о коллективной безопасности).

Ojuwkijsjikw
Rzeczywisty Radca Stanu
Rzeczywisty Radca Stanu
Posty: 411
Rejestracja: wt 05 kwie, 2005 19:13
Lokalizacja: Hajnówka

Post autor: Ojuwkijsjikw »

Największą organizacją jest Wspólnota Niepodległych Państw.

Symbolika WNP:
Obrazek
Prezydenci państw członkowskich WNP:
Obrazek

Wspólnota Niepodległych Państw powstała w wyniku rozpadu ZSRR, dnia 8 grudnia 1991 roku na spotkaniu w Puszczy Białowieskiej pod Brześciem. Jednak wtedy w skład tego ugrupowania wchodziły tylko 3 państwa: Rosja, Ukraina i Białoruś. Jednak już na spotkaniu w stolicy Turkmenistanu, Aszchabadzie dnia 14 grudnia 1991 roku podkreślono, że WNP została pomyslana z myslą o wszystkich republikach wchodzących w skład byłego ZSRR. Wówczas wolę wstąpienia do tej organizacji wyraziły republiki środkowoazjatyckie oraz zakaukaskie minus Gruzja. A więc w skład WNP wchodziło wtedy 11 państw: Federacje Rosyjską, Ukrainę, Białoruś, Mołdawię(obecnie Mołdowa), Armenię, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan i Turkmenistan. W grudniu 1993 roku do WNP wstąpiła Gruzja, po tym jak obalony został rząd Zwiada Gamsachurdii.

WNP jest organizacją o charakterze konfederacji i ma wiele wewnętrznych struktur mających na celu przede wszystkim zajmowanie się:

- sprawami zabezpieczenia uzgodnień wzajemnego korzystania z energii elektrycznej i zabezpieczenia przesyłanej mocy elektrycznej, zajmowaniem się sprawami paliw i energii(Rada Elektroenergetyczna),

- transportem kolejowym między poszczególnymi państwami wspólnoty (Rada Transportu Kolejowego),

- rozstrzyganiem sporów i konfliktów, prowadzeniem rokowań, wydawaniem opinii w konfliktach gospodarczych(Sąd Gospodarczy WNP),

- sprawami finansowymi, zabezpieczaniem obiegu pieniężnego i regulacją finansową między państwami WNP, a także koordynacją polityki monetarnej, kredytowej i finansowej krajów organizacji(Bank Międzypaństwowy),

- koordynacją działalności gospodarczej państw WNP, podejmowaniem decyzji w sferze finansowej, walutowej i celnej(Miedzypaństwowy Komitet Gospodarczy). Komitet ma również prawo decydowania w sprawach energetyki, transportu, łączności, kontrolować obiekty należące do wszystkich członków WNP. W komitecie Rosja ma 50%, Ukraina- 14%, Białoruś i Kazachstan po 5%, natomiast pozostałe państwa po 3% głosów. Do podjęcia jakiejkolwiek decyzji potrzebna jest większość kwalifikowana 80% głosów. Komitet Gospodarczy jest organem ponadnarodowego rządu w sprawach ekonomicznych,

- zacieśnianiem więzi społeczno-gospodarczych, działaniem na rzecz realizacji umów w konkretnych dziedzinach wzajemnej współpracy gospodarczej(Komitet Koordynacyjno-Konsultacyjny),

- ochroną środowiska naturalnego, podejmowaniem globalnych problemów ochrony środowiska naturalnego, opracowywaniem propozycji dla organów rządowych i międzynarodowych(Międzypaństwowa Rada Ekologiczna),

- sprawami badań kosmosu, inicjowania zabezpieczenia niezbędnego sprzętu do realizacji zakładanych zamierzeń, omawianiem spraw badawczych(Międzypaństowa Rada Kosmosu). Kwestiami tymi zainteresowana jest najbardziej Rosja, ale inne państwa także chętnie w tym programie uczestniczą,

- sprawami bezpieczeństwa państw, ochroną granic, współdziałaniem w zakresie obronności, zwalczania agresji zbrojnych, wyposażania armii(Rada Ministrów Obrony),

- kwestiami strategicznymi(najwyższy organ WNP: Rada Szefów Państw),

- kwestiami strategicznym z zakresu gospodarki(Rada Szefów Rządów),

- problemami międzynarodowymi, rozwiązywaniem konfliktów politycznych państw, uzgadnianiem występwania państw w organizacjach międzynarodowych itp.(Rada Ministrów Spraw Zagranicznych),

- przeciwdziałaniem terroryzmowi(Rada Ministrów Spraw Wewnętrznych),

- i innymi.

WNP ma do dyspozycji także siły rozjemcze i pokojowe, co służy rozszerzeniu wpływów Rosji i bezpieczeństwa w regionie. Tak było na przykład w Czeczenii, Gruzji, czy w Tadżykistanie.


Podstawowymi celami i zasadami Wspólnoty Niepodległych Państw są(według postanowień szefów rządów i głów państw z 8.12.1991 roku):

-sprzyjanie zachowaniu i rozwoju tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej mniejszości narodowych,

- zagwarantowanie swoim obywatelom równych praw i wolności,

- rozwijanie równoprawnej i wzajemnie korzystnej współpracy państw,

- przestrzeganie integralnosci terytorialnej i nienaruszalności granic, swobody przemieszczznia sie obywateli, przepływu informacji,

- zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego,

- respektowanie ewentualnych dążeń krajów do uzyskania strefy bezatomowej i państwa neutralnego,

- zbudowanie wspólnej przestrzeni wojskowo-strategicznej,

- wspólne działanie przez instytucje koordynujące Wspólnoty,

- przezwyciężanie następstw katastrofy czarnobylskiej,

- zachowanie i rozwój ścisłych związków ekonomicznych między państwami.

- i inne

Państwa WNP podpisały już kilkaset umów dwu- i wielostronnych, w których zobowiązywały się do współpracy i integracji, jednak niezawsze stopień realizacji tych aktów jest zadowalający, bowiem przestrzeganie umów zależy od poszczególnych państw, a wspólnotowa kontrola przestrzegania zobowiązań nie może zbyt mocno ingerować w wewnętrzne sprawy państw.

Więcej informacji można znaleźć na: http://www.cis.int/
Ostatnio zmieniony śr 14 cze, 2006 11:11 przez Ojuwkijsjikw, łącznie zmieniany 4 razy.

Awatar użytkownika
ewa
Tajny Radca
Tajny Radca
Posty: 541
Rejestracja: pt 11 mar, 2005 01:45
Lokalizacja: słupsk

Post autor: ewa »

WPN ma charakter ekonomiczno - gospodarczy, a także polityczny. Oczywiście tego typu współpraca posiada swoje uzasadnienie historyczne, jak również geopoplityczne i jest w pełni uzasadniona.
Rosja ze względu na swoje fatalne położenie - brak naturalnego dostępu do morza - zmuszona jest do prowadzenia przyjaznej polityki sąsiedzkiej. Jednakże naturalne granice takowej współpracy wytycza polityka UE, spychając Rosję do roli podrzędnego gracza.
Tego typu gra nie jest oczywiście korzystna dla obu stron, ponieważ jest to gra o wyniku zerowym, a to oznacza albo zaostrzenie konfliktu pomiędzy Wschodem, a UE albo konsensus.
Należy także pamiętać, że Rosja została pozbawiona największego pod względem nie tylko obszaru terenu wpływów, tzn. Ukrainy. Niestety bez tego kraju Rosja w naturalny sposób wypada z pierwsze ligi światowych graczy. Dlatego też nie powinna być zaskoczeniem obecna polityka Kremla wobec państw ościennych.
Jednakże współpraca w ramach WPN pomiędzy państwami członkowskimi, jest gwarantem stabilnego rozwoju Europy Wschodniej oraz naturalnej konkurencji dla UE.

Szulik
Administrator
Posty: 1886
Rejestracja: czw 03 mar, 2005 23:53
Lokalizacja: Kraków

Post autor: Szulik »

No to w takim razie może ja napiszę coś o głośnej ostatnio organizacji GUUAM.

Za OSW:
GUUAM, organizacja powstała w 1997 r. jako pewnego rodzaju przeciwwaga dla dominacji Rosji na obszarze WNP nigdy nie działała zbyt prężnie, a od kilku lat znajdowała się wręcz w letargu. Jej cele - współpraca ekonomiczna, polityczna i wojskowa - były realizowane jedynie w niewielkim stopniu. Rewolucje demokratyczne w Gruzji i na Ukrainie, a także prozachodni zwrot w polityce Mołdawii ujawniły możliwość rewitalizacji GUUAM jako organizacji państw dążących do integracji ze strukturami euroatlantyckimi i europejskimi. Czterej aktywni członkowie GUUAM deklarują mniej lub bardziej otwarcie chęć integracji z Unią Europejską, oraz - z wyjątkiem Mołdawii - z NATO. Gruzja, Azerbejdżan i Mołdawia mają podobne problemy z separatystycznymi republikami, istniejącymi na ich terytoriach. Ukraina dąży ponadto do uzyskania pozycji lidera regionalnego, a GUUAM jest dobrym instrumentem do realizacji tego celu.
Przez ostatnie lata organizacja ta praktycznie nie istniała. Dopiero rewolucje w Gruzji oraz Ukrainie sprawiły, że przypomniano sobie o GUUAMie. W 2002 roku Uzbekistan zawiesił swoje członkostwo, a niedawno ogłosił o wyjściu z tej organizacji. Jest to spowodowane obawą władz uzbeckich przed powtórką wydarzeń z Kirgizji. Prezydenci Gruzji oraz Ukrainy otwarcie opowiadają się za zwiększeniem roli GUUAMu w rozwoju demokracji na terenie byłego ZSRR. W dodatku decyzja Uzbekistanu była podyktowana chęcią zwrócenia się tego państwa w stronę Moskwy, w której Karimow (prezydent Uzbekistanu) widzi oparcie dla swych rządów. Dodam, ze do tej pory stosunki na linii Moskwa-Taszkient były racze trudne.

Najwyższym organem GUUAM jest coroczne spotkanie głów państw członkowskich

Organem wykonawczym jest Rada ministrów spraw zagranicznych państw GUUAM

Roboczym organem GUUAM jest Komitet narodowych koordynatorów GUUAM

Informacyjne centrum znajduje się w Kijowie

Powołanych zostało 8 roboczych grup nadzorujących sprawy: energetyki, transportu, handlu, informatyki i telekomunikacji, kultury, nauki i szkolnictwa, turystyki, walki z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i rozprzestrzenianiem narkotyków

Strony www: http://www.guuam.org/ http://www.guuam.org.ua


PS. Pomysł Ojuwkijsjikw z tym tematem jest bardzo ciekawy. Jak tylko się zgodzicie to zamieszcę zebrane tutaj informacje na stronie.

Ojuwkijsjikw
Rzeczywisty Radca Stanu
Rzeczywisty Radca Stanu
Posty: 411
Rejestracja: wt 05 kwie, 2005 19:13
Lokalizacja: Hajnówka

Post autor: Ojuwkijsjikw »

Cieszę sie, ze tak myślisz Szulik, ja jestem całkowicie za. A co do tej organizacji, którą wspomniałeś, to czy czasem to juz nie jest GUAM?

G U A M
ruzja zbekistan rmenia ołdawia

zamiast GUUAM? Uzbekistan, jak juz powiedziałeś wyszedł z tej organizacji. A poza tym widziałem juz w paru artykułach skrót GUAM(tych nowszych), ale może jednak masz rację, nie interesowałem się nigdy GU(U)AM-em.
Pozdrowienia.

Szulik
Administrator
Posty: 1886
Rejestracja: czw 03 mar, 2005 23:53
Lokalizacja: Kraków

Post autor: Szulik »

Nie wiem czy oficjalnie zmieniono już nazwę na GUAM. Wydaje mi się, że nie ale mogę się mylić.

Ojuwkijsjikw
Rzeczywisty Radca Stanu
Rzeczywisty Radca Stanu
Posty: 411
Rejestracja: wt 05 kwie, 2005 19:13
Lokalizacja: Hajnówka

Post autor: Ojuwkijsjikw »

Ewo, ja bym znów tak nie mówił o Rosji jako graczu podrzędnym. Na przyszły tydzień postaram sie cos napisać o Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej(podobnej w celach do UE) i o Traktacie Zbiorowego Bezpieczeństwa(na kształt NATO). Rosja nie ma znów takiego złego położenia, ma niezamarzający Murmańsk(dzięki ciepłemu P.Norweskiemu), Kaliningrad, Noworosyjsk oraz dostępny dzieki lodołamaczom port w Petersburgu i Władywostoku...

Rosja to 9. gospodarka świata, pod względem PNB - I liga :D .
Myslę, ze Rosja poradzi sobie bez Ukrainy(oczywiście, jeżeli zajdzie taka potrzeba). Myślę, że nie ma żadnych przeszkód, ku suwerennej, partnerskiej Ukrainie, będącej w ścisłych związkach z Rosją.

Ojuwkijsjikw
Rzeczywisty Radca Stanu
Rzeczywisty Radca Stanu
Posty: 411
Rejestracja: wt 05 kwie, 2005 19:13
Lokalizacja: Hajnówka

Post autor: Ojuwkijsjikw »

Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza(Евро-Азиатское экономическое содружество).

Prezydenci 5 państw obszaru WNP powołali w październiku 2000 roku Euroazjatycką Wspólnotę Gospodarczą, której głównym celem, zresztą podobnie jak Unii Europejskiej, jest zajmowanie się tworzeniem wspólnego rynku przez państwa stowarzyszone. Znamienny jest także polski skrót tej organizacji - EWG.

W skład Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej wchodzą:Rosja, Białoruś, Kazachstan i Kirgistan, które już w roku 1996 utworzyły unię celną, oraz Tadżykistan, będący w tej unii od 1997 roku. Prezydent Rosji Władimir Putin twierdzi, że te ugrupowanie ma zjednoczyć we wspólnym interesie społeczeństwa krajów i samych państw. EWG jest wielkim faktem politycznym o dużych możliwościach.

Szefem nowej wspólnoty został prezydent Kazachstanu, Nursułtan Nazarbajew. Azer Mursalijew, ekspert ds. międzynarodowych "Kommiersant" twierdzi, że nowe ugrupowanie "pomoże rosyjskiemu kapitałowi w łatwiejszym wejściu na sąsiednie rynki i wzmocni rosyjskie wpływy w regionie".

Zdaniem prezydenta Rosji W.W.Putina nowe ugrupowanie „zjednoczy we wspólnym interesie ludzi i państwa”,"jest faktycznym czynnikiem wzrostu gospodarczego". a także „spowoduje wzrost gospodarczy w naszych państwach”.

Obrazek
Powyżej: liderzy państw EWG(ЕврАзЕс) na spotkaniu w Astanie.
Ostatnio zmieniony czw 16 cze, 2005 01:20 przez Ojuwkijsjikw, łącznie zmieniany 7 razy.

Szulik
Administrator
Posty: 1886
Rejestracja: czw 03 mar, 2005 23:53
Lokalizacja: Kraków

Post autor: Szulik »

Uzupełnię informację nt. Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej.

Jej początki to 1992 rok, gdy powołano sojusz celny mający ograniczyć bariery we wzajemnym handlu pomiędzy tymi krajami.

Mołdawia i Ukraina mają status obserwatorów w EWG.

Cele organizacji: rozwój hanlu pomiędzy krajami członkowskimi, integracja w sferze finansowej, unifikacja praw celnych i podatkowych, zwalczanie handlu narkotykami.

Przez niektórych rosyjskich obserwatorów EWG mogłoby zastąpić WNP, ale z przyczyn politycznych EWG pozostaje niejako w uśpieniu.

Awatar użytkownika
ewa
Tajny Radca
Tajny Radca
Posty: 541
Rejestracja: pt 11 mar, 2005 01:45
Lokalizacja: słupsk

Post autor: ewa »

ja bym znów tak nie mówił o Rosji jako graczu podrzędnym
- ja tylko podzielam zdanie politologów USA, - a co do dostępu do morza - to nie przesadzajmy.
UA - owszem nie odżegnuje się od współpracy z Rosją, jednakże jej aspiracje polityczne są nieco odmienne.
pozdrawiam

Ojuwkijsjikw
Rzeczywisty Radca Stanu
Rzeczywisty Radca Stanu
Posty: 411
Rejestracja: wt 05 kwie, 2005 19:13
Lokalizacja: Hajnówka

Post autor: Ojuwkijsjikw »

Wspólna Przestrzeń Gospodarcza(Единое экономическое пространство), czyli tzw. "czwórka"


W skład Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej, powołanej w maju 2004 roku, na podstawie umowy z 2003 roku, wchodzą cztery kluczowe państwa byłego Związku Sowieckiego: Rosja, Ukraina, Białoruś i Kazachstan. Celami WPG jest utworzenie strefy wolnego handlu, w której powstaną warunki do swobodnego, przepływu towarów, usług, kapitału oraz ludzi, bez ograniczeń, barier. Koordynowana ma być także polityka podatkowa, pieniężno- kredytowa i walutowa. W 2005 roku wszystkie strony umowy mają podpisać 29 porozumień, określających zasady funkcjonowania WPG. Dla Kremla rozwój WPG to także kwestia prestiżu.

Według szef Narodowego Banku Białorusi, Piatro Prokopowicza„jeśli za 2-3 lata prace na tworzeniem WPG przyniosą efektywne rezultaty, to powstaną warunki do rozwiązania tych problemów (utworzenia unii walutowej) nie w ramach „dwójki”, a w ramach „czwórki” - informuje portal bialorus.pl za „Interfaksem”.

Po zwycięstwie Wiktora Juszczenki w wyborach prezydenckich na Ukrainie, myślano, że Ukraina szybko wystąpi lub zawiesi, spowolni integrację w ramach Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej, jednak po odrzuceniu traktatu konstytucyjnego we Francji oraz Holandii liczne sa głosy, w tym także, a może właśnie przede wszystkim, z Brukseli, iż na możliwe przyjęcie Ukrainy do UE w bliższej, przewidywalnej przyszłości nie ma szans.

Obrazek
U góry prezydenci czterech krajów członkowskich WPG, od lewej siedzą:
- Aleksander Grigoriewicz Łukaszenka( prezydent Białorusi)
- Leonid Daniłowicz Kuczma( zdjęcie wykonane, jeszcze podczas jego kadencji prezydenta Ukrainy)
- Władimir Władimirowicz Putin( prezydent Rosji)
- Nursułtan Abiszewicz Nazarbajew( prezydent Kazachstanu).

Ojuwkijsjikw
Rzeczywisty Radca Stanu
Rzeczywisty Radca Stanu
Posty: 411
Rejestracja: wt 05 kwie, 2005 19:13
Lokalizacja: Hajnówka

Post autor: Ojuwkijsjikw »

Związek Rosji i Białorusi, Państwo Związkowe Rosji i Białorusi (Союз России и Беларуси, Союзное государство России и Белоруссии), organizacja niekiedy, niezgodnie z rosyjskim odpowiednikiem, nazywana ZBiR-em.

Już w 1996 roku utworzono stowarzyszenie Rosji i Białorusi, z własnymi instytucjami, 2 kwietnia 1997 r. przekształcono je w Związek Rosji i Białorusi. Jest to quasi-federacja Rosji i Białorusi, głównym celem tej organizacji jest doprowadzenie do integracji gospodarczej i walutowej tych dwóch państw. W 1998 roku, ówczesny prezydent Rosji, Borys Jelcyn, zaproponował również przyjęcie do Związku Jugosławii, jednakże do tego nie doszło. W grudniu 1998 prezydenci Rosji i Białorusi państw podpisali w Moskwie deklarację o dalszej integracji państw oraz połączeniu ich w jedno państwo związkowe.

W połowie 2002 roku W.W.Putin złożył propozycję A.G.Łukaszence, o włączeniu Białorusi do Rosji:
"Drogi Aleksandrze Grigojewiczu, bardzo popieramy Wasz projekt zjednoczenia Rosji z Białorusią. Dlatego proponujemy, by Białoruś przyłączyła się do Rosji jako jej trzy zachodnie gubernie."
Prezydent Łukaszenko nie przystał jednak na tę propozycję.

Od 1 stycznia 2006 roku planowane jest wprowadzenie rubla rosyjskiego na Białorusi, co było już dziesiątki razy uzgadniane, a ostatnio także potwierdzone. Jeszcze w 2005 roku Białoruś i Rosja przyjmą wspólną konstytucję Związku. Istnieje także wspólne zgromadznie ZRiB. Formowanie Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Rosji i Białorusi odbywa się z spośród członków parlamentów obu państw.

Na linii Mińsk - Moskwa dochodziło już wiele razy, do oziębiania i polepszania stosunków. Niezmiernie szkodzi w nich autorytaryzm rządów Łukaszenki, jak i niedawne, nałożone przez Rosjan na Białoruś sankcje gazowe. Jednakże jest także wiele czynników działających na plus we wzajemnych stosunkach tych obu krajów. Trzeba przyznać, ze zazwyczaj są dobre, a integracja Rosji i Białorusi jest najszybsza i najbardziej efektowna ze wszystkich działań, na terenie WNP.

Obrazek
u góry zdjęcie prezydentów Białorusi i Rosji: A.G.Łukaszenki i W.W.Putina.

Najnowsze, świeżo aktualizowane informacje na temat tej organizacji można znaleźć na stronie:
http://www.bialorus.pl/index.php?pokaz=zbir

Szulik
Administrator
Posty: 1886
Rejestracja: czw 03 mar, 2005 23:53
Lokalizacja: Kraków

Post autor: Szulik »

OK. Najstała wiekopomna chwila...

... i zamieściłem zawartość tego wątka na stronę. Mam nadzieję, że nikt nie jest przeciwny. :D Autorów podpisałem zgodnie z prawdą.

Jak ktoś będzie chciał cokolwiek dodać to niech pisze dalej w tym wątku, jak się uzbiera kolejne porcja materiałów to zrobimy update...

Dziekuję za uwagę.

Szulik
Administrator
Posty: 1886
Rejestracja: czw 03 mar, 2005 23:53
Lokalizacja: Kraków

Post autor: Szulik »

Uzupełniam wątek o newsy:

1. Łukaszenka został wybrany na przewodniczącego EWG.
2. Planuje się utworzenie wspólnego banku inwestycyjnego z siedzibą w Ałma-Acie i filią w Petersburgu. Kapitał założycielski ma wynosić 1,5 mld $.

Czyli dalej nic się nie dzieje w tej organizacji. Wybór Łukaszenki to polityczna zagrywka pod Mińsk, a co wyjdzie z banku to czas pokaże.

Gość

rosja

Post autor: Gość »

zajzyj na www.vesti.pl :P :oops:

Awatar użytkownika
Miszk@
Radca Kolegialny
Radca Kolegialny
Posty: 288
Rejestracja: czw 23 mar, 2006 00:02

Post autor: Miszk@ »

Wiecie (pewie zaraz pomyślicie sobie "popaprany panslawista, fanatyk, itp)
Ja jestem za połączeniem WNP w jedno państwo mianowicie na takich zasadach:
1)Polączenie państw założycielskich, zakaukazia i Kazachstanu w jedno państwo (coś na krztałt USA) zaś reszta WNP w tzw strefę wpływów
2)"Zdęcie" Putina ze stanowiska i zastąpienie Go kimś w rodzaju reformatora.. (gospodarczego)
2)Zerwanie wpółpracy militarnej z ChRL
3)Scisła, powtarzam, !!ŚCISŁA!! współpraca z NATO (w szególności z USA oczywiście).
4)Wprowadzenie bezwzględnej DEMOKRACJI (opartej na modelu zachodnim)
5)Wstąpienie do WTO

Ot moje utopijne mażenia :lol: , lecz na przykład połączenie WNP nie mogło by sie odbyć bez wsparcia polityczno gospodarczego USA i UE, chyba że FR poprawiła by BAAAAAAAAARDZO znacząco swoje stosunki z Ukrainą i z Gruzją (Gruzini ostatnio chcą sie wypisać z WNP) bo z resztą nie było by problemów.

"Uprzejmnie" :o prosze o komentarze i pomysły...

Ojuwkijsjikw
Rzeczywisty Radca Stanu
Rzeczywisty Radca Stanu
Posty: 411
Rejestracja: wt 05 kwie, 2005 19:13
Lokalizacja: Hajnówka

Post autor: Ojuwkijsjikw »

No cóż. Apropo połączenia WNP, to sądzę, że nie byłoby to złe dla wielu narodów(bo więcej je łączy niż dzieli), jednak nie jest to obecnie za bardzo możliwe. Choć osobiście bardzo bym chciał...

Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan(od niedawna, gdy wyszedł z GUAM) są bardzo blisko siebie w polityce zagranicznej. Dodatkowo WNP pełni już dziś rolę wspólnoty ekonomicznej, społecznej i kulturowej, militarnej. Jednak połączenie obecnie w jedno państwo(kompletnie) wymienionych przeze mnie państw, z zatarciem granic na mapie świata, jest mało możliwe. Kilka miesięcy temu dużo było głosów na temat połączenia Kazachstanu i Rosji, ze zwierzchnią władzą Putina itd. Jednak jakoś rozeszło się o tym, poza tym nie uzyskało poparcia międzynarodowego(choc to nie jest akurat najwazniejsze w tym celu).

Co więcej, bodaj 2 tygodnie temu w wywiadzie Pawłowskiego z Łukaszenką, na pytanie o możliwość integracji ze strony Łukaszenki padła odpowiedź, iż Białorus mogłaby się dołączyć do Rosji(rozpatrywano to już kilkakrotnie od 1991r.), jednak "po co Rosji druga Czeczenia". Ja osobiście nie sądzę, aby w razie scalenia tych obu państw doszło do takiej patologii, ale z tej wypowiedzi widać, że Łukaszenko nie chciałby widzieć siebie, jako osobę, która włączyła Białoruś do Rosji i tym razem pewnie już bezpowrotnie.

Moim zdaniem jakiekolwiek połączenie państw byłoby na dzisiejszą w miarę spokojną sytuację na świecie nie do przyjęcia. Dziś łatwiej rozdziela się państwa :wink: . Pogłębianie współpracy w ramach WNP tak, ale połączenie jest JESZCZE nierealne. Choć widać ku temu pewne przesłanki: organizacja "Naszi" jasno mówi o scaleniu obszaru postradzieckiego, widać coraz większą intergrację państw: szcz. Białorusi, Kazachstanu, Armenii oraz Rosji.

P.S. Przynajmniej ja tak sądzę :D

Awatar użytkownika
Miszk@
Radca Kolegialny
Radca Kolegialny
Posty: 288
Rejestracja: czw 23 mar, 2006 00:02

Post autor: Miszk@ »

1)Putin jest reformatorem "swego rodzaju" lecz mnie chodzi również o swego rodzaju uświadomienie obywatelsko-gospodarcze czyli po prostu dokrztałcanie obywateli(FR stać na to przecież) (bo ja osobiście uważam że Rosji najbardziej brakuje wykrztałconych ludzi) a on dba głównie o gospodarkę (o ile sie nie myle).
2)Wiem że dla Rosjanina/nki nie brzmi to różowo lecz jeżeli podporządkowali by sie USA tak jak WB czy Francja to USA tylko poparło by ten projekt.
3)Tendencje nacjonalistyczne.....hmm możesz jaśniej (ja wiem tylko o Czeczeni)
4)Ne bardzo wyobrażam sobie rozpad Rosji (zachwiana równowaga mocarstwowa na świecie, agresywne Chiny, itp no a poza tym to przecierz potężna Matka Narodów no i moje ulubione mocarstwo 8) :lol: )
5)Myśle że w jednym organiźmie łatwiej jest budować "zachodnią demokrację" niż w podzielonej WNP
6)Po co wam ChRL otóż jest to wasza prywatna skarbonka macie (poza USA) najnowocześniejszą i najleprzą armię świata(subiektywnie) a ChRL woli ją kupować niż samemu wymyślać tyle że "Mając takiego przyjaciela nie potrzebni są wrogowie" bo są państwem agresywnym politycznie (podobnie jak teraz Rosja :( )
7)Coś ostatnio u nas pisali że się wasz Wowa buntuje przeciw WTO bo USA za wysokie wymagania mają(dla mnie po prostu boją sie trochę że za bardzo urośniecie\my w siłe)
8)Może słabo się rjętuję ale Putin dosknale sobie z tymi "trendami rozpadowymi" radzi i za to Go lubię :D
9)Jeżeli NATO naprawde odrzuciło tę propozycję to jest to banda głupców... :?

Ps: Stworzyłem ten temat bo uważam że potrzebujemy (Polska) silnego sąsiada najlepiej w NATO

Awatar użytkownika
Miszk@
Radca Kolegialny
Radca Kolegialny
Posty: 288
Rejestracja: czw 23 mar, 2006 00:02

Post autor: Miszk@ »

Pozostaje tylko czekać........ :)

Awatar użytkownika
Miszk@
Radca Kolegialny
Radca Kolegialny
Posty: 288
Rejestracja: czw 23 mar, 2006 00:02

Post autor: Miszk@ »

Heh od czego by tu zacząć... :lol:

1)Myśle że problem agreywności gospodarczej rozwiązuje odpowiednia propaganda mianowicie w UE panuje inny model rodziny niż w FR czy na Ukrainie. Kapitaliści ciągle chcą więcej i potrafią sobie sami poradzić na wolnym rynku bo są tego uczeni w szkole od dziecka zaś Europa jest (obok USA) ojczyzną kapitalizmu. A więkrzość społeczeństw państw po byłym ZSRR (wyłączając Łotwę, Litwę i Estonię) jeszcze nie dokońca wybudziła sie z socjalistycznego letargu. Myśle że wystarczy po prostu całkowicie u was zlikwidować cechy centralnego planowania, państwo powinno pomagać młodym ludziom rozwijać swój biznes i tak Mateczka znowu powstała by jako Feniks, tyle że teraz o wiele potężniejszy niż przedtem..

2)U nas się głośno muwi że Putin jest "telewizyjnym" prezydentem i że TV ma na rosyjskie społeczeństwo duży wpływ więc czy nie można wykorzystać jej jako narzędzie pro amerykańskie..??
A jeżeli partnerem nie były by ChRL to tylko USA i UE nieprawdaż ??

3)Mnie chodziło o tendencje niepodległościowe poszczególnych krain Mateczki

4)Jak sobie myśle o rozpadzie to mnie mdli po prostu.. :?

5)Ależ ja o niczym innym nie mowie jak o federacji takiej jak w USA "na równych prawach np jeżeli zjednoczyło by sie WNP to poszczególne rep. można jeszcz podzielić na coś w rodzaju wszechruskich stanów właśnie :o

6)Ależ tawarisz, ja gawariu tolka o technice nie o organizacji, macie po USA najbardziej zaawansowaną technikę militarną na globie, a ChRL jest kilkanaście (a może kilkadziesiąt) lat za wami w technice wojskowej mimo że ich armia jest lepiej zorganizowana :?

7)WTO for every one :D

8)To że Polacy patrzą na Rosję krzywo jestwiną głównie spaczonej perspektywy i ludzi typu mocherowych beretów którzy krzyczą głośno o

-Katyń
-Ribbentrop-Mołotow
-Rozbiory
-Wywozy na sybir
-Rusyfikację

Ja z tym problemu nie mam bo wiem że działania Carów były takie jak innych mocarstw - "łatwiej jest żądzić społeczeństwem bardziej podobnym do nas", Rosja sie rozwijała i wchłonęła słabą Polskę
Za poczynania ZSRR też nie mam pretensji bo to była wina poronionego systemu a nie ludzi(Rosjan)

Ps Twój pomysł z tymi wizami jest prawie genialny z tego towarzystwa wyłączyłbym Indie, Chiny bo my/wy (sie utorzsamiam troszkę) nie jesteśmy terenem do żółtej kolonizacji :?
Ale myśle że takie "coś" jest ogólnie super pomyśłem.

Ps2Czy u was jest naprawdę aż tak źle z tą demografią podobno za 50 lat w FR będzie żyć tylko okolo 100mln ludzi ... zatrwarzające :(

Awatar użytkownika
Miszk@
Radca Kolegialny
Radca Kolegialny
Posty: 288
Rejestracja: czw 23 mar, 2006 00:02

Post autor: Miszk@ »

Pokorne dzieki za te (Bogu amoże Putinowi dzieki za tę sytuację) dobre newsy.
Mugłbyś napisać mi jeszcze w jakich reginonach są tendencje niepodległościowe mianowicie chodzi o regiony gdzie jakieś kraje/regiony chcą sie od Mateczki oddzielić....
Z góry dziekuje za informacje... :)

Awatar użytkownika
Miszk@
Radca Kolegialny
Radca Kolegialny
Posty: 288
Rejestracja: czw 23 mar, 2006 00:02

Post autor: Miszk@ »

Rosja nie jest silna
To dlaczego jesteście w G8?

Z resztą odnośników sie zgadzam :P

ScytheR
Kolegialny Sekretarz
Kolegialny Sekretarz
Posty: 74
Rejestracja: ndz 16 kwie, 2006 20:46

Post autor: ScytheR »

W G8 rosja jest tylko dlatego ponieważ ma rope i gass G8 nazywa się(Grupa 7 najbogatszych państw świata i rosji)

ScytheR
Kolegialny Sekretarz
Kolegialny Sekretarz
Posty: 74
Rejestracja: ndz 16 kwie, 2006 20:46

Post autor: ScytheR »

Ktoś tu napisal że rosja ma silną armie i nowoczesną :shock: :shock:

90% sprzętu pochodzi jeszcze z lat 70-tych :? gdzie tu nowoczesność nie ma kasy na opłate pensji dla wojaków a co dopiero o modernizacji sprzętu.

Awatar użytkownika
Miszk@
Radca Kolegialny
Radca Kolegialny
Posty: 288
Rejestracja: czw 23 mar, 2006 00:02

Post autor: Miszk@ »

Przepraszam źle to ująłem chodziło mi o technologie a nie o rzeczywisty stan wojsk.
A jeżeli chodzi o armie to wcale nie jest tak źle wystarczy pojechać na Obwód Kaliningracki. Tam mają sprzęt dużo nowocześniejszy niż ten z MSW 8)

Awatar użytkownika
Miszk@
Radca Kolegialny
Radca Kolegialny
Posty: 288
Rejestracja: czw 23 mar, 2006 00:02

Post autor: Miszk@ »

A tak poza tym to wróćmy do tematu integracji tj-> Stanów Zjednoczonych Wszechrusi... :lol: :lol:

goleminfo
Radca Kolegialny
Radca Kolegialny
Posty: 295
Rejestracja: sob 18 cze, 2005 23:11

Post autor: goleminfo »

Rzecz sprowadza się do tego jak koniec końców integrację widzieć będzie sama Rosja.
Bo jeżeli ma to być integracja tak jak to widzi Gleb Pawłowski tj. Rosja, Białoruś i Kazachstan w jednym państwie a na czele znowu Putin to wątpię czy taka propozycja będzie atrakcyjna dla Łukaszenki i Nazarbajewa. Ostatecznie teraz z nikim nie dzielą się władzą.

Ojuwkijsjikw
Rzeczywisty Radca Stanu
Rzeczywisty Radca Stanu
Posty: 411
Rejestracja: wt 05 kwie, 2005 19:13
Lokalizacja: Hajnówka

Post autor: Ojuwkijsjikw »

ScytheR, Rosja nie jest prawdą to co mówisz o rosyjskim wojsku: ma ono dobre technologie wojskowe i widać to nawet po ilości funduszy przeznaczanych na zbrojenia. Zobacz też, ile Rosja eksportuje sprzętu wojskowego: w ciagu ostatniego roku FR sprzedała do 61 państwa broń o wartości 6,1 mld USD. Co do nowych technik, to ros. rakiety balistyczne są tego najlepszym przykładem, maja zapewnić podobno Rosji bezpieczeństwo na następne kilkadziesiąt lat. Obecnie rosyjskie samoloty są porównywalne z amerykańskimi odpowiednikami.

Rosja jest w G8 nie tylko za ropę naft. i gaz z., ale za znaczenie polityczne , ogół surowców min. i właśnie za siłę militarną(za co jest też wliczana do krajów wysokorozwiniętych).

"G7 + Rosja" była to koalicja 7 najbogatszych państw + Rosji. Dziś oficjalnie, od kiedy za rządów W.W. Putina utworzono G8, nazywa się tę grupę ośmioma najbogatszymi państwami świata. Sprawdź nawet w Wiki bądź na http://g8russia.ru . [ Przepraszam za offtopm, ale jest on odp. na drugi ]

Awatar użytkownika
Miszk@
Radca Kolegialny
Radca Kolegialny
Posty: 288
Rejestracja: czw 23 mar, 2006 00:02

Post autor: Miszk@ »

Ojuwkijsjikw nie zaprzeczam siły zbrojne Rosji(FR) są bardzo zaawansowane technologicznie lecz o ile wiem więkrzość funduszy idzie na wojska MSZ a to co zostanie na MSW. Prawdopodobnie dlatego RCL i ScytheR stawiają takie osądy...
Jeżeli chodzi o G8 to tylko pogratulować Putinowi.
Mam następujące pytania:
1)Prosze o materiały o tendencjach niepodległościowych w WNP(nie tylko acz gółwnie w Federacji Rosyjskiej)
2)"Pomysły" jak uciszyć (politycznie czy ekonomicznie) Orange Revolution według was (taki zwrót Ukrainy na Rosje bo myśle że jest w WNP i jako partner w Rosji niezbędna)
W końcu to część "Wszechrusi" :lol: 8) :D
3)Co zrobić z Guzją (podobnie jak na Ukrainie) podobno już sie szykuje do opuszczenia WNP :?
4)I kogo widzicie jako następnego (leprzego) prezydenta FR

ScytheR
Kolegialny Sekretarz
Kolegialny Sekretarz
Posty: 74
Rejestracja: ndz 16 kwie, 2006 20:46

Post autor: ScytheR »

Ojuwkijsjikw- głównym i chyba największym odbiorcą sprzętu wojskowoego są Chiny jak by nie chiny to większość rosyjskich konstruktorów pomarła by z głodu :lol: :lol:

ODPOWIEDZ