Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Gdy władza ostatecznie uporała się z Bieriezowskim i Gusińskim przyszedł czas na rozpoczęcie walki z paliwowym gigantem "Jukos", a w szczególności z jego głównym akcjonariuszem Michaiłem Chorodkowskim. Przedsiębiorstwo to od połowy lat 90-tych było zarządzane i restrukturyzowane w innowacyjny dla rosyjskich warunków sposób. W latach 1995-1996 jako pierwsze w branży paliwowej zostało w pełni sprywatyzowane zachowując poziomą strukturę organizacyjną, zajmując się pełnym procesem wydobycia, przetwarzania i sprzedaży ropy naftowej.

Po przejęciu władzy przez Putina, "Jukos" znajdował się w bardzo dobrej kondycji finansowej, o czym świadczyć może wejście akcji przedsiębiorstwa na giełdy w Nowym Jorku, Londynie czy Monachium. Firma zaczęła także aktywnie inwestować za granicą, m.in. na Słowacji, Litwie oraz w Chinach. Jednak to nie dobra pozycja firmy na rynku paliwowym stała się przyczyną wojny, jaką wytoczył jej Kreml. W 2003 r. doszło do słownych utarczek Chorodkowskiego i Putina. Multimiliarder ostro skrytykował politykę władz za ich niechęć do budowy prywatnych ropociągów. Oskarżył także Kreml o sprzyjanie wzrostowi korupcji w państwie. Na samej krytyce polityki ekipy Putina się nie skończyło. Chodorkowski zaczął aktywnie wspierać opozycyjne partie polityczne, zarówno liberałów z "Jabłoka", jak i komunistów.

ChodorkowskiSkomasowany atak na "Jukos" rozpoczął się w lipcu 2003 r. W pierwszych dniach miesiąca aresztowano bliskiego współpracownikaChodorkowskiego, Płatona  Liebiediewa. On także należy do kręgu najbogatszych osób w Rosji, jest też akcjonariuszem "Jukosu". Powodem jego zatrzymania były zarzuty dotyczące nielegalnej prywatyzacji fabryki "Apatit" w okręgu Archangielskim.  Jeszcze w  lipcu siedziba "Jukosu" została skontrolowana przez przez prokuraturę. Miało to oficjalnie związek ze śledztwem w sprawie "Apatitu". Najważniejszym jednak momentem było aresztowanie w Nowosybirsku 23 października 2003 r. samego M. Chodorkowskiego. Oskarżono go o wielomilionowe oszustwa i unikanie płacenia podatków. Aresztowanie szefa "Jukosu" zostało przeprowadzone w momencie, gdy wartość firmy osiągnęła najwyższe w swej historii notowania. Aktywa przedsiębiorstwa warte były 40 mld dolarów. Kilka dni później doszło do bezprecedensowej sytuacji. Władza oficjalnie zaaresztowała 44% akcji "Jukosu", należące do grupy bankowej "Menatep", powiązanej z Chodorkowskim. Kolejne miesiące przynosiły przede wszystkim kolejne żądania służb podatkowych wzywające "Jukos" do zapłacenia zaległych podatków. Sumy te wynosiły odpowiednio 3,5 mld dolarów za 2000 r. oraz 3,4 mld za 2001. Wprawdzie termin zapłaty tych zobowiązań był kilkukrotnie przesuwany w czasie co miało być gestem dobrej woli ze strony Kremla, jednak żądane kwoty są na tyle wysokie, iż ich spłacenie stało się praktycznie niemożliwe. Służby podatkowe zamroziły dodatkowo 5 mld dolarów, znajdujących się na kontach w Szwajcarii oraz ogłoszono listy gończe za 10 innymi akcjonariuszami "Jukosu". Władze chcąc zabezpieczyć sobie należne im środki zdecydowały się na sprzedaż wchodzącego w skład "Jukosu" "Jugansnieftiegaza". Nowe władze przedsiębiorstwa podjęły wprawdzie środki prawne mające przeciwdziałać tej transakcji. Ostatecznie do sprzedaży kluczowej części "Jukosu" doszło 19 grudnia 2004 r. Za akcje uzyskano ponad 9,3 mld dolarów.  Najbardziej zaskakujący był jednak nabywca "Jugansnieftiegaza". Została nim nikomu wcześniej nieznana firma z Tweru "Bajkałfinansgrup". Do powiązań z nią nie przyznają się żadne rosyjskie przedsiębiorstwa z sektora gazowo-naftowego. 

Sytuacja finansowa "Jukosu" wydaje się być już ostatecznie przesądzona. Przedsiębiorstwo pozbawione jednej z najważniejszych firm-córek oraz z zamrożonymi aktywami i rosnącymi długami nie jest w stanie już odzyskać utraconej pozycji rynkowej. Jeśli natomiast chodzi o Chodorkowskiego i Liebiediewa to ich procesy toczone są nie do końca w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi, przez co można się spodziewać tendencyjnych wyroków sądowych. A należy dodać, że Chodorkowskiemu grozi aż 10 lat więzienia. Cała sprawa nabrała bardziej politycznego wydźwięku niż ekonomicznego. Wielu ekspertów twierdzi, iż rzeczywistą przyczyną ataku na "Jukos" były ambicje polityczne i nielojalność wobec Kremla głównych akcjonariuszy przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, iż sprawa nabrała tempa w roku wyborczym. Z drugiej strony pojawiają się głosy, iż wojna z "Jukosem" jest uzasadnionym krokiem władz, chcących przywrócić bezprawnie zagarnięty majątek państwa w latach tzw. dzikiej prywatyzacji. Jednak powody do odzyskania majątki państwo znalazło inne. Co ciekawe oprócz dobrze zorganizowanych grup wspieranych przez partie liberalno-demokratyczne, stojących po stronie "Jukosu", większość społeczeństwa rosyjskiego uważa, iż rację w całej sprawie ma władza. Nie ulega wątpliwości, iż afera wokół "Jukosu" ma znaczenie dla całej rosyjskiej gospodarki oraz polityki. Jest kolejnym sygnałem wysłanym ze strony Kremla, iż w Rosji nie ma miejsca na niekontrolowaną przez władze centralne działania polityczne, zaś wszyscy potentaci finansowi powinni utrzymywać dobre stosunki z centrum. Konflikt władz z oligarchami odbierany jest także jako kolejny krok na drodze ku centralizacji państwa. Jest on niejako dopełnieniem niektórych  reform politycznych i ekonomicznych. 

PS. Ostatecznie Michaił Chodorkowski został skazany na 8 lat kolonii karnej.    

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!