Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

podział administracyjny rosji

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi 85. W ramach Federacji Rosyjskiej wyróżnić można następujące rodzaje jednostek administracyjnych:

 • Republiki (22) - m.in. posiadają własną konstytucję
 • Kraje (9) - specyficzna jednostka administracyjna, z reguły słabo zamieszkane tereny
 • Obwody (46) - Oblast' - często porównywane z polskimi województwami
 • Miasta o znaczeniu federalnym (3) - chodzi o Moskwę i Petersburg, a także od 2014 roku Sewastopol
 • Obwód autonomiczny (1) - Żydowski obwód (notabene zamieszkany tylko w 2% przez Żydów)
 • Okręgi autonomiczne (4) - tworzone na terenach zamieszkanych przez mniejszości etniczne

W ostatnim czasie w Rosji obserwuje się tendencję do łączenia niektórych podmiotów federacji. Najwięcej zmian zaszło w latach 2003-2008, gdy z 89 podmiotów liczba spadła do 83. Kolejne zmiany zostały wywołane włączeniem Krymu. Proces łączenia podmiotów federacji ma poparcie ze strony Kremla.

 

Okręgi federalne

Reforma administracyjna przeprowadzona przez Władimira Putina wprowadziła w życie tzw. okręgi federalne, na czele których stoi przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej. Początkowo na terenie Federacji Rosyjskiej funkcjonowało 7 okręgów, w 2010 roku liczbę zwiększono w wyniku wydzielenia Okręgu Północno-kaukaskiego. Następnie w 2014 roku po przyłączeniu Krymu utworzono Krymski Okręg. W chwili obecnej funkcjonuje 9 okręgów:

 • Okręg Centralny, ze stolicą w Moskwie
 • Okręg Południowy, Rostów nad Donem
 • Okręg Północno-Kaukaski, Piatigorsk
 • Okręg Północno-Zachodni, Petersburg
 • Okręg Dalekowschodni, Chabarowsk
 • Okręg Syberyjski, Nowosybirsk
 • Okręg Uralski, Jekaterinburg
 • Okręg Przywołżański, Niżny Nowogród
 • Okręg Krymski, Symferopol

Podmioty Federacji Rosyjskiej

Poniżej wymienione zostały wszystkie podmioty Federacji Rosyjskiej:

Podmiot FederacjiFlagaHerbPowierzchnia (w km2)Liczba ludności
1.I.2014
StolicaKod
  Republiki:
1 Adygeja Flag of Adygea.svg Adygeya - Coat of Arms.png 7792 446 406 Majkop 79
2 Ałtaj Flag of Altai Republic.svg Coat of Arms of Altai Republic.svg 92 903 211 645 Górno-Ałtajsk 84
3 Baszkortostan Flag of Bashkortostan.svg Coat of Arms of Bashkortostan.png 142 947 4 069 698 Ufa 80
4 Buriacja Flag of Buryatia.svg Coat of Arms of Buryatiya.svg 351 334 973 860 Ułan-Ude 81
5 Dagestan Flag of Dagestan.svg Coat of Arms of Dagestan.svg 50 270 2 963 918 Machaczkała 82
6 Inguszetia Flag of Ingushetia.svg Coat of Arms of Ingushetia.svg 3628 453 010 Magas 26
7 Kabardo-Bałkaria Flag of Kabardino-Balkaria.svg Coat of Arms of Kabardino-Balkaria.svg 12 470 858 397 Nalczyk 83
8 Kałmucja Flag of Kalmykia.svg Coat of Arms of Kalmykia.svg 74 731 282 021 Elista 85
9 Karaczajo-Czerkiesja Flag of Karachay-Cherkessia.svg Coat of Arms of Karachay-Cherkessia.svg 14 277 469 837 Czerkiesk 91
10 Karelia Flag of Karelia.svg Coat of Arms of Republic of Karelia.svg 180 520 634 402 Pietrozawodzk 86
11 Komi Flag of Komi.svg Coat of Arms of the Komi Republic.svg 416 774 872 057 Syktywkar 87
12 Krym Flag of Crimea.svg Emblem of Crimea.svg 26 081 1 958 504 Symferopol 35
13 Mari El Flag of Mari El.svg Coat of Arms of Mari El.svg 23 375 688 686 Joszkar-Oła 88
14 Mordowia Flag of Mordovia.svg Coat of Arms of Mordovia.svg 26 128 812 156 Sarańsk 89
15 Saha (Jakucja) Flag of Sakha.svg Coat of Arms of Sakha (Yakutia).png 3 083 523 954 803 Jakuck 98
16 Osetia Północna - Ałania Flag of North Ossetia.svg Coat of Arms of North Ossetia-Alania.png 7987 703 977 Władykaukaz 90
17 Tatarstan Flag of Tatarstan.svg Coat of Arms of Tatarstan.svg 67 847 3 838 230 Kazań 92
18 Tuwa Flag of Tuva.svg Coat of arms of Tuva.svg 168 604 311 761 Kyzył 93
19 Udmurcja Flag of Udmurtia.svg Coat of arms of Udmurtia.svg 42 061 1 517 050 Iżewsk 94
20 Chakasja Flag of Khakassia.svg Coat of arms of Khakassia.svg 61 569 534 079 Abakan 95
21 Czeczenia Flag of the Chechen Republic.svg Coat of arms of Chechnya.svg 15 647 1 346 438 Grozny 96
22 Czuwaszja Flag of Chuvashia.svg Coat of Arms of Chuvashia.svg 18 343 1 239 984 Czeboksary 97
  Kraje:
23 Ałtajski Flag of Altai Krai.svg Coat of Arms of Altai Krai.svg 167 996 2 390 638 Barnauł 01
24 Zabajkalski Flag of Zabaykalsky Krai.svg Chita Oblast coat of arms.jpg 431 892 1 090 344 Czyta 76
25 Kamczacki Flag of Kamchatka Krai.svg Coat of Arms of Kamchatka Krai.svg 464 275 319 864 Pietropawłowsk-Kamczacki 30
26 Krasnodarski Flag of Krasnodar Krai.svg Coat of Arms of Krasnodar Kray.svg 75 485 5 404 273 Krasnodar 03
27 Krasnojarski KrasnoyarskKray-Flag.svg Coat of arms of Krasnoyarsk Krai.svg 2 366 797 2 852 810 Krasnojarsk 04
28 Permski Flag of Perm Krai.svg Coat of Arms of Perm oblast.png 160 236 2 636 154 Perm 57
29 Nadmorski Flag of Primorsky Krai.svg Coat of arms of Primorsky Krai.svg 164 673 1 938 516 Władywostok 05
30 Stawropolski Flag of Stavropol Krai.svg Coat of arms of Stavropol Krai.svg 66 160 2 794 508 Stawropol 07
31 Chabarowski Flag of Khabarovsk Krai.svg Coat of Arms of Khabarovsky kray (N2).png 787 633 1 339 912 Chabarowsk 08
  Obłasti:
32 Amurska Flag of Amur Oblast.svg Coat of Arms of Amur oblast.png 361 913 811 274 Błagowieszczeńsk 10
33 Archangielska Flag of Arkhangelsk Oblast.svg Coat of Arms of Arkhangelsk gubernia (Russian empire).png 589 913 1 191 785 Archangielsk 11
34 Astrachańska Flag of Astrakhan Oblast.svg Coat of Arms of Astrakhan Oblast.png 49 024 1 016 516 Astrachań 12
35 Biełgorodzka Flag of Belgorod Oblast.svg Coat of Arms Belgorod Oblast.svg 27 134 1 544 108 Biełgorod 14
36 Briańska Flag of Bryansk Oblast.svg Coat of Arms of Bryansk Oblast.svg 34 857 1 242 599 Briańsk 15
37 Władymirska Flag of Vladimiri Oblast.png Coat of arms of Vladimiri Oblast.png 29 084 1 413 321 Władimir 17
38 Wołgogradzka Flag of Volgograd Oblast.svg Coat of Arms of Volgograd oblast.png 112 877 2 569 126 Wołgograd 18
39 Wołogodzka Flag of Vologda Oblast.png Coat of Arms of Vologda oblast.png 144 527 1 193 371 Wołogda 19
40 Woroneska Flag of Voronezh Oblast.svg Coat of Arms of Voronezh oblast (2005).png 52 216 2 328 959 Woroneż 20
41 Iwanowska Flag of Ivanovo Oblast.png Coat of Arms of Ivanovo oblast.png 21 437 1 043 130 Iwanowo 24
42 Irkucka Flag of Irkutsk Oblast.png Coat of arms of Irkutsk Oblast.png 774 846 2 418 348 Irkuck 25
43 Kaliningradzka Flag of Kaliningrad Oblast.svg Kaliningrad Oblast Coat of Arms 2006.jpg 15 125 963 128 Kaliningrad 27
44 Kałuska Flag of Kaluga Oblast.svg Gerb kalug obl.png 29 777 1 004 544 Kaługa 29
45 Kemerowska Flag of Kemerovo oblast.svg Coat of arms of Kemerovo Oblast.png 95 725 2 734 075 Kemerowo 32
46 Kirowska Flag of Kirov Region.svg Coat of arms of Kirov Region.svg 120 374 1 310 929 Kirów 33
47 Kostromska Flag of Kostroma Oblast.svg Coat of arms of Kostroma oblast.gif 60 211 656 389 Kostroma 34
48 Kurgańska Flag of Kurgan Oblast.svg Coat of Arms of Kurgan oblast.png 71 488 877 149 Kurgan 37
49 Kurska Flag of Kursk Oblast.svg Coat of Arms of Kursk oblast.svg 29 997 1 118 915 Kursk 38
50 Leningradzka Flag of Leningrad Oblast.svg Coat of arms of Leningrad Oblast.svg 83 908 1 763 924 Sankt Petersburg 41
51 Lipiecka Flag of Lipetsk Oblast.png Coat of Arms of Lipetsk oblast.png 24 047 1 159 866 Lipieck 42
52 Magadańska Flag of Magadan Oblast.png Coat of Arms of Magadan oblast.png 462 464 150 312 Magadan 44
53 Moskiewska Flag of Moscow oblast.svg Coat of Arms of Moscow oblast.svg 44 379 7 133 620 oficjalnie Moskwa, faktycznie Krasnogorsk 46
54 Murmańska Flag of Murmansk Oblast.svg Coat of Arms of Murmansk oblast (2004).png 144 902 771 058 Murmańsk 47
55 Niżnonowogrodzka Flag of Nizhny Novgorod Region.svg Coat of arms of Nizhny Novgorod Region.svg 76 624 3 281 496 Niżnyj Nowogród 22
56 Nowogrodzka Flag of Novgorod Oblast.svg Coat of arms of Novgorod Oblast.svg 54 501 622 430 Wielki Nowogród 49
57 Nowosybirska Flag of Novosibirsk oblast.svg Coat of arms of Novosibirsk oblast.svg 177 756 2 731 176 Nowosybirsk 50
58 Omska Flag of Omsk Oblast.svg Coat of arms of Omsk Oblast.png 141 140 1 973 876 Omsk 52
59 Orenburska Flag of Orenburg Oblast.png Coat of Arms of Orenburg oblast.png 123 702 2 008 566 Orenburg 53
60 Orłowska Flag of Oryol Oblast.png Coat of arms of Oryol oblast.png 24 652 769 980 Orzeł 57
61 Penzeńska Flag of Penza Oblast.png Gerb of Penza region.jpg 43 352 1 360 587 Penza 58
62 Pskowska   Coat of Arms of Pskov oblast.png 55 399 656 561 Psków 56
63 Rostowska Flag of Rostov Oblast.svg Rostov oblast coa.png 100 967 4 245 532 Rostów nad Donem 60
64 Riazańska Flag of Ryazan Oblast.png Coat of Arms of Ryazan oblast.png 39 605 1 140 844 Riazań 61
65 Samarska Flag of Samara Oblast.svg Coat of Arms of Samara oblast.png 53 565 3 211 187 Samara 36
66 Saratowska Flag of Saratov Oblast.png Coat of Arms of Saratov oblast.svg 101 240 2 496 552 Saratow 63
67 Sachalińska Flag of Sakhalin Oblast.svg Sakhalin Oblast Coat of Arms.svg 87 101 491 027 Jużno-Sachalińsk 65
68 Swierdłowska Flag of Sverdlovsk Oblast.svg Coat of Arms of Sverdlovsk oblast.svg 194 307 4 320 677 Jekaterynburg 65
69 Smoleńska Flag of Smolensk Oblast.png Coat of arms of Smolenskaya Oblast.png 49 779 967 896 Smoleńsk 66
70 Tambowska Flag of Tambov Oblast.svg Coat of arms of Tambovskaya Oblast.png 34 462 1 068 934 Tambow 68
71 Twerska Flag of Tver Oblast.svg Coat of Arms of Tver oblast.png 84 201 1 325 249 Twer 28
72 Tomska TomskOblastFlag.png Coat of arms of Tomsk Oblast.png 314 391 1 070 128 Tomsk 69
73 Tulska Flag of Tula Oblast.svg Coat of Arms of Tula oblast.png 25 679 1 521 497 Tuła 70
74 Tjumeńska Flag of Tyumen Oblast.svg Coat of arms of Tyumen Oblast.svg 1 464 173 3 546 345 Tiumeń 71
75 Uljanowska Flag of Ulyanovsk Oblast.png Coat of Arms of Ulyanovsk Oblast.png 37 181 1 267 561 Uljanowsk 73
76 Czelabińska Flag of Chelyabinsk Oblast.svg Coat of arms of Chelyabinsk Oblast.svg 88 529 3 490 053 Czelabińsk 75
77 Jarosławska Flag of Yaroslavl Oblast.png Coat of Arms of Yaroslavl Oblast (2011) full.svg 36 177 1 271 766 Jarosław 78
  Miasta o znaczeniu federalnym:
78 Moskwa Flag of Moscow.svg Coat of Arms of Moscow.svg 2 511 12 108 257 Moskwa 45
79 Sankt Petersburg Flag of Saint Petersburg Russia.svg Coat of Arms of Saint Petersburg (2003).svg 1 439 5 131 942 Sankt-Petersburg 40
80 Sewastopol Flag of Sevastopol.svg COA of Sevastopol.svg 1 080 383 907 Sewastopol 67
  Autonomiczna obłast:
81 Żydowska Flag of the Jewish Autonomous Oblast.svg Coat of Arms of Jewish AO.png 36 266 170 377 Birobidżan 99
  Autonomiczne okręgi:
82 Nieniecki Flag of Nenets Autonomous District.svg Coat of Arms of Nenetsia.png 176 810 43 025 Nyrjan-Mar 11
83 Chanty-Mansyjski - Jurga Flag of Yugra.svg Coat of Arms of Yugra.svg 534 801 1 597 248 Chanty-Mansijsk 71
84 Czukocki Flag of Chukotka.svg Coat of Arms of Chukotka.png 721 481 50 555 Anadyr 77
85 Jamalsko-Nieniecki Flag of Yamal-Nenets Autonomous District.svg Coat of Arms of Yamal Nenetsia.png 769 250 539 671 Salechard 71
               
Federacja Rosyjska Flag of Russia.svg Coat of Arms of the Russian Federation.svg 17 124 442 143 666 931
(styczeń 2014 года, bez Krymu)
Moskwa  

 

Największy podmioty federacji:

Republika Sacha - Jakucja - 3 083 520 km2

Najbardziej zaludniony podmiot:

Moskwa - 12 108 257


 

Mapa Administracyjna Rosji

mapa administracyjna rosji-2014

Na podstawie: Konstytucja FR, Wikipedia. mapa: wikipedia

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

 • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
 • Możesz uzupełnić treść artykułów?
 • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!