Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy medycyny niech świadczy jakość rodzimej piłki i stan zdrowia przeciętnego Kowalskiego. Podobnie kruchy jest powszechny mit o znajomości Rosji. Choć wielu rodaków twierdzi, że wschodni sąsiedzi nie mają przed nim tajemnic a wszelkie kontrowersje wszechwiedzący jest Polak w stanie rozstrzygnąć jednym definitywnym stwierdzeniem, to jednak prawda jest zgoła inna. Nasza pozorna wiedza jest oparta w znakomitej większości na powszechnie panujących stereotypach nie zawsze mających przełożenie w rzeczywistości.


W tym krótkim artykule pragnę zwrócić uwagę na źródła mądrości narodu, pragnę skupić się na powszechnie panujących stereotypach na temat Rosjan.

 

Tytułem wstępu - "Ruscy" - kim tak naprawdę są?

Najpopularniejszym określeniem przybysza zza wschodniej granicy jest wiele mówiące słowo "rusek". Dla przeciętnego Polaka gdy usłyszy on charakterystyczny wschodni akcent, a już tym bardziej język rosyjski nieważne jest pochodzenie danej osoby, jego narodowość, obywatelstwo - osoba ta staje się "ruskiem". Ukrainiec, Łotysz, Osetyniec, czy nawet Tatar - to dla nas jest bez różnicy. Po co zawracać sobie głowę różnymi narodowościami skoro można ich wszystkich określić jednym jedynym słowem - "rusek". "Ruscy" handlowali na bazarach, "ruska" mafia siała postrach wśród rodzimych gangsetów itd.

Szczęśliwie się składa, że choć same słowa "rusek" oraz "ruscy" mają negatywny wydźwięk w języku polskim to osoby określane nimi z reguły nie obrażają się słysząc te epitety pod swoim adresem. W języku rosyjskim osoba narodowości rosyjskiej nazywana jest: "russkij" i absolutnie nie ma to pejoratywnego wydźwięku. Na określenie "ruscy" obrazić się mogą jedynie osoby innych, niż rosyjska narodowości. Jednak w większości wypadków pomimo poczucia własnej dumy narodowej osoby te są w stanie zaakceptować sytuację, w której przebywając za granicą myleni są z Rosjanami, zwłaszcza z powodu języka.

W języku polskim powinniśmy osoby rosyjskiej narodowości określać mianem "Rosjanie". I znów podobieństwa językowe okazują się pozornymi. Po rosyjsku "Rassijanin" oznacza obywatela Federacji Rosyjskiej. Jako, że Rosja jest krajem wielonarodowościowym (czy jak wolał Stalin: "naród radziecki jest wielonarodowościowy") nie każda osoba zamieszkująca ten kraj jest rosyjskiej narodowości (tj. "russkim"). Tak więc, Czuwasz, Czukcza, czy Buriat to "Rassijanie", lecz w żadnym wypadku nie "russkije".

 

Czy Rosja faktycznie jest wiecznie pijana?

rosyjska wodkaNa całym świecie panuje stereotyp o umiłowaniu Rosjan do wódki i innych wyskokowych napojów. Dla wielu europejczyków (w tym także Polaków) Rosjanie są wiecznie pijani, alkoholizm to cecha narodowa, a ilość wypijanej przez przeciętnego Rosjanina wódki nie mieści się wielu w głowach. 

Foto: Yuri Samoilov

Na początek pragnę zwrócić uwagę na dane prezentowane przez Światową Organizację Zdrowia. W 2001 r. W Polsce średnia ilość wypijanego czystego alkoholu przez osoby dorosłe (pow. 15 roku życia) wynosiła 8,68 litra rocznie (wódka 4), w Rosji wskaźnik ten jest wyższy i wynosił w 2001 r. 10,58 l. Różnica jest więc znaczna. Ale na przykład w Czechach słynących z tradycji picia piwa wskaźnik ten wynosi aż 16,21 l. co znacznie przekracza "rosyjski" wynik (dane pochodzą ze strony who.int). Warto dodać, że w ostatnich latach struktura wypijanego w Rosji alkoholu znacznie się zmieniła. W porównaniu do lat poprzednich zanotowano duży wzrost udziału piwa i innych napojów niskoalkoholowych w ogólnej konsumpcji alkoholu. Oczywiście w Rosji wciąż zdecydowaną część wypijanego alkoholu spożywa się w postaci czystej wódki, podczas gdy w Czechach ponad połowa "wlewana" jest pod postacią piwa. Nie zmienia to jednak faktu, że Czesi, Francuzi, Hiszpanie, czy Szwajcarzy są zdecydowanie częściej pod wpływem alkoholu niż Rosjanie. Dlaczego to jednak Rosjanie (ale także Ukraińcy i inne narodowości zamieszkujące b. ZSRR) cieszą się sławą niesłychanych miłośników alkoholu? Dlaczego spora część dowcipów o Rosjanach jest oparta na stereotypie związanym z alkoholem?

Jednoznacznej odpowiedzi  na powyższe pytania nie da się udzielić. Z cała pewnością działa tutaj po części prosty mechanizm: jaki jest najmocniejszy alkohol? - "czysta", a kto najwięcej pije wódki? - Rosjanie!

Myli się jednak ten, kto sądzi, że rosyjskie ulice są pełne pijanych mężczyzn wracających do domu na "gazie". Otóż w Rosji, w przeciwieństwie do Polski szanuje się tradycję spożywania wódki. Dla wielu słowa "wódka" i "kultura" są sprzeczne, jednak w rzeczywistości niemal każdy Rosjanin doskonale zna elementarne zasady spożywania mocnego alkoholu. Najważniejszą rzeczą w czasie picia wódki jest zagryzanie. Rosjanie bez przysłowiowej zagrychy raczej nie zabierają się za flaszkę. Obcy jest im zwyczaj popijania alkoholu sokami, czy wodą. Wielu spotkanych przeze mnie Rosjan opowiadało, że ojciec lub dziadek ma niepisany obowiązek nauczenia dorastającego chłopaka przyjętych zasad spożywania alkoholu. Dlatego też niemal każdy Rosjanin/Ukrainiec doskonale wie do jakich alkoholi jakie potrawy najlepiej pasują. Nawet w spartańskich warunkach chcąc się napić, Rosjanin zawsze postara się o jakąś zakąskę, nawet jeśli miałby to być wyłącznie ciemny chleb.

Dzięki zwyczajowi zagryzania Rosjanie są w stanie wypić znacznie więcej niż Polacy, którzy ograniczają się z reguły do zapijania sokiem. Wypijając większe ilości alkoholu Rosjanie bardzo rzadko robią się agresywni. Ponadto większość Rosjan woli pić wódkę w domu, a nie w knajpie czy w parku. Przez to skutki libacji są znacznie łagodniejsze. Absolutnie nie chcę powiedzieć, że w Rosji nikt nie chodzi po ulicy po pijaku. Służby mundurowe są jednak wyczulone na pijane osoby i szybko przewożą je do licznych w Rosji izb wytrzeźwień. Dzięki temu na rosyjskich ulicach ilość pijanych osobników nie jest wyższa niż w Polsce.

Warto zwrócić także uwagę na "technikę" picia wódki w Rosji. Pije się ją tam większymi miarkami. Normą jest 100g, a picie szklankami nie należy do rzadkości. W związku z powyższym większa część spożywanej wódki wchłania się dopiero w żołądku, a nie jak w przypadku picia małymi kieliszkami w bardzo ukrwionym przełyku. Dzięki temu, ta sama ilość alkoholu pita większymi haustami ma zmniejszone działanie. Tej prostej zależności zawdzięczamy rosyjski wynalazek dla spragnionych alkoholu. W Rosji nazywa się go "Tjurą". Polega on na piciu wódki łyżkami stołowymi z miski, w której pokruszono chleb. Chleb ma za zadanie jedynie "złagodzić" smak, zaś dzięki "jedzeniu" wódki łyżką - alkohol przedostaje się do krwi w przełyku. "Tjura" sporządzona z pół litra wódki jest w stanie pokonać 3 mężczyzn.

Rosjanie słyną także z masowej produkcji bimbru. Jest on nieodłącznym elementem życia, zwłaszcza na wsi. Bimber pędzi się na różne uroczystości. Dobry samogon ma lepszą renomę niż nawet najlepsza wódka w sklepie. Podobnie jak w przypadku spożycia, proces pędzenia jest zwyczajem, tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Chyba w żadnym kraju na świecie nie wydano tylu książek poświęconych technice pędzenia bimbru co w Rosji. 
Podsumowując. Wódka jest nieodłącznym elementem życia w Rosji, jednak absolutnie nie należy traktować Rosjan za naród alkoholików.

 

Rosyjska wieczna zima

rosyjska zimaRosja słynie na całym świecie z wyjątkowo chłodnego klimatu. Ileż razy wracając z letniej  podróży po Rosji pytano mnie, czy chodziłem tam w kurce i czapce. Ponownie pokutuje tutaj utarty stereotyp lodowatej Rosji, której mieszkańcy koncentrują się przede wszystkim na przetrwaniu zimy. Prawda jest nieco odmienna. 

Foto: Olga

Rosja, jak wiadomo jest krajem ogromnym, spora jej część (ok. 75%) leży w Azji, a odległość między zachodnim i wschodnim krańcem państwa wynosi kilkanaście tys. km. W związku z powyższym kraj ten jest niezwykle zróżnicowany klimatycznie. Północne rubieże Rosji od Półwyspu Kolskiego po Czukotkę leżą poza kołem podbiegunowym, spora część Syberii leży w granicach wiecznej zmarzliny, w związku z tym nie trudno jest wskazać na mapie Rosji miejsca, gdzie faktycznie jest bardzo zimno. Jest jednak małe "ale". Otóż wspomniane tereny są praktycznie niezamieszkane przez człowieka. Nieliczne skupiska ludności na dalekiej północy to głownie ośrodki wydobywcze, w których żyją wyłącznie pracownicy kopalni, odwiertów itp. Gdzieniegdzie można także spotkać ludność autochtoniczną, prowadzącą od wieków koczowniczy tryb życia. Natomiast lwia część Rosjan mieszka w strefie klimatycznej znacznie łagodniejszej. Wystarczy wspomnieć, ze aż 75% ludności Rosji mieszka w części europejskiej, gdzie klimat jest bardziej przyjazny dla człowieka.

Nie znaczy to jednak, że w miejscach, gdzie występują największe skupiska ludności nie ma srogich zim. Należy jednak zaznaczyć, że tam, gdzie temperatury zimą są bardzo niskie występuje z reguły niska wilgotność powietrza co znacznie łagodzi skutki mrozu. Mieszkańcy Syberii, gdzie -20, -30 stopni zimą jest normą, twierdzą, że zdecydowanie łatwiej jest żyć przy tak niskich temperaturach i braku wilgotności. Ich zdaniem klimat moskiewski, który jest znacznie cieplejszy poprzez dużą wilgotność jest trudniejszy do wytrzymania.

Trzeba także zaznaczyć, że zima w Rosji nie trwa cały rok. na zdecydowanej większości obszaru lato jest ciepłe, a nawet gorące. Dzięki kontynentalnemu klimatowi w wielu regionach Rosji w lecie utrzymuje się przez długie tygodnie piękna pogoda. W zależności od szerokości geograficznej długość lata znacznie się waha się. Za najmniej przyjazne człowiekowi regiony wskazuje się choćby okolice Magadanu gdzie temperatura zimą nie jest zbyt niska (-10), natomiast latem jest chłodno (ok. +10). Z tego powodu na tych terenach nie ma możliwości uprawy większości roślin. Najzimniejszym punktem w Rosji jest miasteczko Ojmiakon (dosł. ciepłe źródło - sic!), gdzie temperatura -50 nie jest niczym nadzwyczajnym, a rekordy znacznie przekraczają -70 stopni. 
Warto pamiętać, że w Rosji są także regiony wyjątkowo ciepłe. Na przykład wybrzeże Morza Czarnego charakteryzuje klimat śródziemnomorski. Lata są upalne, a zimy bardzo łagodne. Również na sporej części Syberii latem panują iście tropikalne upały. W Krasnojarsku, czy Irkucku w lipcu temperatura często sięga 40 stopni.  

 

Mit o biednym Rosjaninie

rosyjska wiesDla przeciętnego Kowalskiego Rosja jest przykładem biednego kraju. Wielu chętnie zaliczyłoby Rosję do grupy państw "trzeciego świata". Czy oby naprawdę w Rosji było tak źle? Czy w Rosji panuje głód i nędza?

Foto: Sergey Norin

Nie ma idealnej recepty na określenie zamożności narodu. Ze wskaźników ekonomicznych możemy odczytać wiele danych lecz nie mają one dokładnego przełożenia na jednostkę. Trudno jednoznacznie stwierdzić czy kraj, którego wszyscy obywatele zarabiają po 500$ miesięcznie jest krajem biedniejszym, czy bogatszym od sąsiada, w którym połowa zarabia 800$, a druga połowa 200$. Swego czasu w mediach głośno było o porównaniu budżetu Rosji do analogicznego wskaźnika maleńkiej Holandii. Czy jednak takie porównanie ma jakikolwiek sens? Mimo wszystko wskaźniki makroekonomiczne mogą trafnie wskazywać pewne tendencje panujące w danym państwie. 

Rzeczywistość jest jednak zgoła odmienna od wizji Kowalskiego o powszechnym ubóstwie panującym w Rosji. Owszem, w Rosji istnieje problem głodu i biedy. Spora część społeczeństwa zmuszona jest do życia bardzo skromnego. Emerytury i świadczenia socjalne są wciąż na niskim poziomie co nie przynosi chwały państwu, które ma ogromny potencjał gospodarczy, a jego zasoby wydają się być niewyczerpane.

Warto jednak pamiętać, że przeciętny Rosjanin nie jest nędzarzem. Ma z czego żyć, jest w stanie odłożyć pewną część pensji, stać go na wakacje, naukę dzieci itd. Zarobki w Rosji rosną bardzo szybko, ma to bezpośredni związek ze wzrostem gospodarczym, jaki obserwujemy w tym kraju od kilku lat. Standard życia z roku na rok podnosi się i dzisiejsza Rosja z pewnością nie jest państwem ubogich.

W Rosji bardzo wyraźne są kontrasty pomiędzy miastem i wsią, warstwą najbogatszych i najbiedniejszych. Te różnice rzucają się w oczy. Bogata Moskwa, czy Petersburg nijak nie mają się do małych wiosek na dalekiej Syberii. Zarobki "miastowych" wielokrotnie przewyższają te wiejskie. Jest to poważny problem gospodarczy, a także społeczny. Jednak mówiąc o biedzie w Rosji i wskazywaniu na pustoszejące wioski zamieszkałe głównie przez emerytów należy także pamiętać o tych milionach Rosjan, którzy żyją godnie i w dostatku.

W tym miejscu warto także wspomnieć o tzw. "nowych ruskich" - wąskiemu gronu milionerów, którzy nie zawsze zgodnie z prawem dorobili się fortun w krótkim czasie. Osoby te, w sporej części niewykształcone, nieobyte w świecie, dzięki pieniądzom znalazły się w nowej dla siebie sytuacji. Można śmiało powiedzieć, że wkroczyli na salony ze słomą w butach. Dlatego też grupa ta szybko stała się obiektem żartów i tematem dowcipów. Tak to już w życiu jest, że za pieniądze nie da się kupić wiedzy, czy kultury osobistej. Z drugiej strony przeciętni Rosjanie często wyśmiewają rodzimych nuworyszy także ze zwykłej, ludzkiej zazdrości. Bo kto nie chciałby jeździć luksusową limuzyną i wypoczywać w dowolnym miejscu na świecie? Przesadą jest jednak stwierdzenie, że bogaci Rosjanie to tylko "nowi ruscy".

 

Stereotyp: ogromna przestępczość w Rosji

Rzekoma szalejąca przestępczość to kolejny element stereotypowego wyobrażenia Rosji. Niektórym wydaje się, że morderstwa czy kradzieże są typowymi zjawiskami w Rosji. Sytuację taką potęgują różne filmy dokumentalne poświęcone przestępstwom popełnianym w Rosji. Samo  istnienie pojęcia "Ruska mafia" także nie sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku Rosji.

Myli się jednak ten, kto ulegnie panującemu stereotypowi. Rosja nie jest krajem ani szczególnie niebezpiecznym, ani oazą porządku. Najłatwiej będzie nam porównywać sytuację w Rosji z tą, znaną nam z Polski. I po przeanalizowaniu danych statystycznych co się okazuje? Otóż w Rosji rocznie popełnianych jest ok. 3 mln przestępstw, w Polsce ponad dwukrotnie mniej, jednak Rosja jest prawie czterokrotnie bardziej zaludniona niż Polska. Wynika stąd, że liczba przestępstw w przeliczeniu na osobę jest w Rosji niższa niż u nas, w Polsce. 

Wielokrotnie pytano mnie o kwestie bezpieczeństwa w czasie podróży na Wschód. Dlatego też powstała specjalna strona o zagadnieniach bezpieczeństwa w Rosji i na Ukrainie

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!