Wybrane artykuły z działu Język, Kultura

Rosyjska kuchnia, choć w wielu przypadkach jest podobna do kuchni polskiej, to jednak posiada kilka charakterystycznych dań, którymi może się pochwalić. Postaramy się zaprezentować te najbardziej znane dania kuchni rosyjskiej. Od razu warto ...

Powstanie Związku Radzieckiego spowodowało wywrócenie dotychczasowego życia w niemal każdym aspekcie. Zmianie uległa nie tylko doktryna polityczna czy gospodarcza. Ogromna ilość zmian zaszła także w sferze kulturalnej. Nie tylko zmieniono ...

Na tej stronie chcemy Państwu przedstawić niektóre rosyjskie dzieła literackie. Zdając sobie sprawę z faktu, iż spora część osób nie zna języka rosyjskiego w dostatecznym stopniu by móc czytać rosyjską literaturę w oryginale, przygotowaliśmy ...

Rosyjska Cerkiew Prawosławna jest obecnie największym religijnym zrzeszeniem w Federacji Rosyjskiej, na Białorusi i na Ukrainie. Będąc kościołem autokefalicznym pielęgnuje jednak swój zasięg na całym obszarze byłego ZSRR. Od 1990 roku głową ...

Na tej stronie przedstawione zostały najważniejsze święta obchodzone w Rosji. Prezentujemy je z uwzględnieniem podziału na państwowe oraz cerkiewne. Najważniejsze święta zostały szerzej opisane.

Na tej stronie znajdą Państwo informacje na temat słowników języka rosyjskiego. Postaramy się przedstawić najciekawsze dostępne w sieci słowniki. Największym problemem od lat pozostaje kwestia multimedialnego słownika polsko-rosyjskiego. Na tych ...

W związku wieloma pytaniami postanowiłem trochę ułatwić życie tym, którzy chcą pisać cyrylicą nie posiadając klawiatury z "bukwami". // Najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze skryptu zamieszczonego poniżej. Wpisując łacińskie litery (z ...

Język rosyjski cieszy się coraz większą popularnością w Polsce wśród uczniów i studentów. Wraz z wzrastającym popytem na naukę tego języka, niestety w parze nie idzie nagły wzrost ilości pomocy naukowych związanych z językiem rosyjskim. ...

Język rosyjski należy do grupy języków słowiańskich (konkretnie wschodniosłowiańskich), wywodzących się z rodziny języków indoeuropejskich. Język pisany jest oparty o alfabet, zwany grażdanką, wywodzący się z cyrylicy. ...

Obecny rosyjski język literacki oparty jest na alfabecie zwanym grażdanką, który to przeszedł długą drogę ewolucji by osiągnąć dzisiejszy kształt. A więc po kolei: Pierwszym słowiańskim językiem literackim był język ...

Alkohol - wróg produkcjiKolektywne libacje trzeba skończyć!AlkoholNie bedę więźniem nałogu'Zamieniła!Bogate wnetrzeSpekulant - najgorszy wróg'Łaska dla przyszłego dzieckaPóki nie jest za późnoWypił kieliszek, wypił dwaNa zdrowie!Alkohol - aktywny ...

Wielki Stalin - symbol przyjaźni narodów ZSRRGaduła - okazja dla wrogaRadziecki sąd - sąd naroduSnajper uderza z daleka, ale skuteczniePracuj tak, jak uczy StalinUkochany Stalin - szczęście narodoweWszyscy na wybory do Rad deputatów ludu pracującego ...

Niech żyje wszechmocna awiacja socjalistycznego kraju!Bezwzględnie rozgromimy i zniszczymu wrogaChwała Armii CzerwonejObronimy Moskwę!Ojczyzna - Matka wzywa!Za ojczyznę, za honor, za wolność!Nasze siły są niezliczoneKomuniści i Komsomolcy! Bądźcie w ...

Gadać - wrogowi pomagaćTen sam czas, a różne "pogody"W imię komunizmu ', 'W imię komunizmuŚmiało bij wroga ', 'Śmiało bij wroga Plan pięcioletni - 1928 r. Za pięciolatkę w cztery lata Niech żyje światowy Październik Wypełnimy plan wielkich ...

Język rosyjski należy do grupy języków słowiańskich (konkretnie wschodniosłowiańskich), wywodzących się z rodziny języków indoeuropejskich. Język pisany jest oparty o alfabet, zwany grażdanką, wywodzący się z cyrylicy. Do języka rosyjskiego najbardziej zbliżone w wymowie są inne języki z grupy wschodniosłowiańskiej: białoruski i ukraiński.

W języku rosyjskim wyróżnia się 3 grupy dialektów: północne, południowe i przejściowe. Różnice pomiędzy nimi sprowadzają się głównie do sposobu wymawiania litery "g", która na południu wymawiana jest raczej jako "h", z kolei na północy nieakcentowane "o", które w pozostałej części kraju wymawia się raczej jako "a", brzmi jako "o".

 

Zasięg języka rosyjskiego

 

Język rosyjski jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków świata. Zasięg terytorium, na którym jest używany na co dzień daleko wykracza poza państwowe granice Federacji Rosyjskiej. Warto zaznaczyć, że język rosyjski posiada oficjalny status w: Rosji, Kazachstanie, Kirgizji, naBiałorusi, a także jest jednym z sześciu oficjalnych języków w ONZ (obok angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, chińskiego, arabskiego). Język rosyjski jest także językiem urzędowym na Krymie oraz w nie uznawanej Republice Naddniestrzańskiej. Ponadto, językiem rosyjskim bardzo często posługują się mieszkańcy Ukrainy, Mołdawii, Armenii, Łotwy, Estonii, a także występuję w niektórych regionach Izraela, Niemiec, Kanady, czy też USA.

W Stanach Zjednoczonych język rosyjski zajmuje 10-te miejsce pod względem ilości osób posługujących się nim. Szacuje się, że ponad 700 tys.mieszkańców USA włada językiem rosyjskim. Najwięcej osób rosyjskojęzycznych zamieszkuje stan Nowy Jork - niemal 220 tys.

W Izraelu z ponad 6 mln wszystkich mieszkańców ponad 1 milion stanowią repatrianci z krajów byłego ZSRR. Co naturalne, wszyscy oni władają językiem rosyjskim. Dlatego też w latach 90-tych wiele izraelskich gazet i czasopism było wydawanych w języku rosyjskim. Z czasem liczba ta zmalała ale było to wynikiem przejścia na elektroniczne środki przekazu. W Izraelu działają dwie rosyjskojęzyczne stacje telewizyjne, nadające swój program całodobowo. Ponadto, każda z cieci kablowych i platform satelitarnych oferuje swoim abonentom transmisję rosyjskich kanałów telewizyjnych.

 

Popularność języka rosyjskego

Według różnych źródeł i metod badawczych język rosyjski zajmuje 5-8 miejsce na świecie pod względem popularności danego języka. Jeśli liczyć dla ilu osób język rosyjski jest językiem ojczystym to okaże się, że liczba ta wyniesie ok. 160 mln, co daje 8-me miejsce (po chińskim, angielskim, hiszpańskim, hindi, bengalskim i portugalskim). Dla porównania język polski jest językiem ojczystym dla ok. 46 mln osób. Według innych źródeł rosyjski jest językiem ojczystym dla 170 mln ludzi.

Z kolei w klasyfikacji języków, którymi posługuje się swobodnie dana liczba osób, język rosyjski plasuje się na szóstym miejscu (wg innych danych jest to miejsce piąte). Bez problemów posługuje się tym językiem aż 280 mln osób, głównie mieszkańców byłego ZSRR oraz emigrantów z byłych republik radzieckich.

Jako ciekawostkę można podać dane na temat popularności języka rosyjskiego w sieci. W 2003 roku szacowało się, że z sieci korzysta ok. 20 mln. osób rosyjskojęzycznych, co dawało 9-te miejsce. Język polski w tym rankingu plasował się kilka miejsc niżej, z 7 mln użytkowników.

W samej Rosji biegłą znajomość języka rosyjskiego zdeklarowało w 2002 roku 98,2% mieszkańców. Jest to wzrost odsetka osób posługujących się językiem rosyjskim o 0,4% w stosunku do wyników spisu z 1989 roku. Drugim najpopularniejszym językiem jest angielski, którego znajomość deklaruje niemal 7 mln Rosjan, kolejne miejsca zajmują języki: tatarski (5,3 mln), niemiecki (2,9 mln), ukraiński (1,8 mln).

 

Języki powstałe na bazie języka rosyjskiego

Język rosyjski posłużył także to stworzenia kilku innych quasi-języków. Jednym z nich jest tzw. Surżyk, zmutowany język ukraiński pod wpływem języka rosyjskiego. Język ten rozpowszechniony jest na sporej części Ukrainy oraz w regionach przygranicznych Federacji Rosyjskiej. Szacuje się, że nawet 15% mieszkańców Ukrainy posługuje się tym językiem. W przypadku Surżyka gramatyka oraz wymowa słów oparta jest na zasadach panujących w języku ukraińskim, natomiast słownictwo zaczerpnięto z języka rosyjskiego. Doza poszczególnych składników tej "mieszaniny" zależy głównie od stopnia wykształcenia danej osoby.

Innym pseudo-językiem jest tzw. Trasjanka - białoruski odpowiednik ukraińskiego Surżyka. Słownictwo pochodzi z języka rosyjskiego, zaś wymowa i gramatyka z białoruskiego. Trasjanka powstała jako środek komunikacji pomiędzy mieszkańcami wsi i miast na Białorusi. W mniejszym lub większym stopniu Trasjanką posługuje się większa część mieszkańców Białorusi.

Nieistniejący już russenorsk - język pidżynowy oparty na uproszczonym języku norweskim z wykorzystaniem wielu rosyjskich słów. Wykorzystywany był on w kontaktach handlowych pomiędzy Rosjanami i Norwegami, zwłaszcza wśród handlarzy i rybaków na morzach północnych. W tym języku zawierano wiele umów handlowych, ostatnią z nich zawarto w 1923 roku.

Na rosyjskiej gramatyce oparty jest także język zwany Fenia (Fenka). Posługują się nim więźniowie, złodzieje i inne grupy "okołokrymianlne". Dla przeciętnego Rosjanina jest to mowa niezrozumiała gdyż słownictwo niewiele ma wspólnego z rosyjskim.

 

Źródła:

http://www.languages-study.com/statistics.html

Wikipedia PL, RU, EN

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!