stanisławów - IvanoFrankowsk - ukraina

Stanisławów (od 1962 r. Ivano-Frankivsk) jest dużym miastem położonym w południowo-zachodniej części Ukrainy, u podnóża Karpat. Obszar, na którym leży miasto został w XIV w. przyłączony do Polski. Sam Stanisławów został założony dopiero w 1662 r., na miejscu wsi Zabłotowo przez Andrzeja Potockiego. Nazwa miasta miała upamiętniać ojca fundatora - Stanisława Rewery Potockiego. Miasto oprócz funkcji obronnych (zwłaszcza w czasie wojen z Turkami) pełniło także funkcje kulturalne. Szczególnie ważny Stanisławów był dla zamieszkujących w Polsce Ormian. Ich kultura rozwijała się tu bardzo intensywnie.

Po rozbiorach Stanisławów znalazł się w Cesarstwie Austriackim. Na początku XIX w. miasto zostało wykupione od Potockich przez rząd austriacki. W roku 1919 doszło tutaj do walk Polaków i Ukraińców, ostatecznie miasto stało się częścią Polski, gdzie pełniło funkcje wojewódzkie. W okresie międzywojennym ok. 60% mieszkańców stanowili Polacy, 24% to Ukraińcy, a 13% Żydzi.

W 1939 r., po napaści hitlerowskich Niemiec oraz Związku Radzieckiego na Polskę, Stanisławów znalazł się w granicach ZSRR, w ramach Ukraińskiej SRR. W okresie 1941-1944 w Stanisławowie stacjonowali Niemcy. Istniało tu getto. Miejscowi Żydzi zostali wywiezieni do obozu w Bełżcu. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 r. Stanisławów, a raczej już Ivano-Frankivsk znalazł się w granicach niepodległej Ukrainy. Miasto pełni funkcje stalicy obłasti. Jest też lokalnym centrum przemysłowym i naukowym.

Stanisławów dzięki swemu położeniu u podnóży Karpat oraz na trasie do Czerniowców i Kamieńca Podolskiego jest dosyć często odwiedzanym miastem.

Źródła: PWN, Wikipedia, informacje własne

 

Dojazd do Stanisławowa

Dojazd z Polski do Stanisławowa jest bardzo łatwy, acz czasochłonny. Codziennie z Przemyśla odjeżdżają bezpośrednie autobusy do Stanisławowa. Z oddalonego o nieco ponad 100 km Lwowa bardzo często kursują busy oraz autobusy. Czas jazdy to co najmniej 3 godziny.

Przez miasto biegnie także linia kolejowa, po której jeżdżą pociągi ze Lwowa/Kijowa/Moskwy do Czerniowców. Warto jedna zaznaczyć, że wiele pociągów trasę ze Lwowa do Stanisławowa pokonuje bardzo powoli. Stanisławów może być traktowany jako punkt przesiadkowy dla osób wybierających się w Karpaty. Odjeżdżają stąd elektriczki do Rachowa.

W Stanisławowie znajduje się lotnisko o znaczeniu lokalnym.

 

Zwiedzanie Stanisławowa

Centrum Stanisławowa jest oddalone od dworca kolejowego o 15 minut spaceru. Zdecydowana większość atrakcji miasta skupiona jest właśnie w historycznym centrum.

Do najważniejszych zabytków Stanisławowa należą: budynek dawnej fary parafialnej wybudowanej pod koniec XVII w., dawny kościół Jezuitów, w budynku którego obecnie mieści się katedra greckokatolicka. Innym ważnym zabytkiem sakralnym jest kościół ormiański z XVIII w. Warto także zwrócić uwagę na ratusz, który w okresie międzywojennym został poddany gruntownej przebudowie.

Ciekawostką Stanisławowa są planty otaczające stare miasto. Powstały one, podobnie jak w Krakowie na miejscu dawnych fortyfikacji.

 

Zdjęcia Stanisławowa

 

 
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Zapraszamy na FORUM!!! 
Tam zadasz pytanie, na które na pewno ktoś odpowie!

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!