Światowa Organizacja Turystyki działająca przy ONZ opublikowała niedawno swój coroczny raport, który zawiera statystyki dotyczące ilości zagranicznych turystów w poszczególnych krajach.  Zgodnie z profilem naszego serwisu prezentujemy Państwu dane dotyczące krajów byłego Związku Radzieckiego oraz Polski dla celów porównawczych. Niestety poniższa tabela nie zawiera wszystkich danych, w szczególności brakuje statystyk dla Turkmenistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu.

Metodologia: W przypadku niemal wszystkich krajów uwzględniana jest liczba zagranicznych turystów przekraczających granice danego państwa za wyłączeniem osób opuszczających granicę tego samego dnia. Czyli statystyki nie uwzględniają sporej części ruchu przygranicznego (zakupy, praca), ale także sporej części tranzytu. Wyjątkiem od tej reguły jest Kirgistan, gdzie turyści jednodniowi zostali uwzględnieni, a także Mołdawia gdzie statystyki prowadzone są w obiektach przeznaczonych dla przyjmowania turystów (np. w hotelach). Tym samym Kirgistan ma nieco zawyżone statystyki, zaś Mołdawia mocno niedoszacowane. 

 

Państwo Liczba turystów w tysiącach Wzrost rdr %

Udział
w całości %

Przychody z turystyki (w mln $)

Udział
w całości %

2010 2011 2012 2013 11/10 12/11 13/12 2010 2011 2012 2013
Armenia 687 758 843 957 10.3 11.3 13.5 0.2 411 448 454 458 0.1
Azerbejdżan 1,280 1,562 1,986  - 22.0 27.1  - 657 1,287 2,433 2,365 0.5
Białoruś 120 116 119 137 -3.3 2.3 15.2 0.0 440 487 685 722 0.1
Estonia 2,372 2,665 2,744 2,868 12.4 3.0 4.5 0.5 1,073 1,249 1,226 1,393 0.3
Gruzja 1,067 1,319 1,790 2,065 23.6 35.7 15.4 0.4 659 955 1,411 1,720 0.4
Kazachstan 3,393 4,093 4,438 4,926 20.6 8.4 11.0 0.9 1,005 1,209 1,347 1,460 0.3
Kirgistan 855 2,278 2,406  - 166.4 5.6  -  - 284 640 435  -
Łotwa 1,373 1,493 1,435 1,536 8.7 -3.9 7.0 0.3 640 771 745 864 0.2
Litwa 1,507 1,775 1,900  - 17.8 7.0  -  - 958 1,323 1,317 1,467 0.3
Mołdawia 64 75 89 96 17.9 18.6 7.5 0.0 173 195 213 226 0.0
Polska 12,470 13,350 14,840 15,845 7.1 11.2 6.8 2.8 9,526 10,683 10,938 10,938 2.2
Rosja 20,262 22,674 25,727 28,356 11.9 13.5 10.2 5.0 8,831 11,328 10,759 11,988 2.5
Tadżykistan  -  -  - 4 3 3  -
Turkmenistan  -  -  -  -  -
Ukraina 21,203 21,415 23,013 24,671 1.0 7.5 7.2 4.4 3,788 4,294 4,842 5,083 1.0
Uzbekistan 975  -  - 121  

Źródło: Światowa Organizacja Turystyki za 2013r.

 

 

Armenia

Choć liczba turystów przyjeżdżających do Armenii ciągle utrzymuje się na niskim poziomie, to jednak jej wzrost rok do roku nie spada poniżej 10%. Zniesienie wiz dla obywateli UE w 2013 spowodowało dalszy rozwój turystyki, to nie był on tak gwałtowny jak np. w Kirgistanie. Wynika to z faktu, iż wizy były wyłącznie formalnością i nie zniechęcały do odwiedzin Armenii. Co ciekawe, ŚOT klasyfikuje Armenię jako kraj, gdzie przepisy wjazdowe stanowią niewielką barierę - łatwiej jest wjechać do Armenii niż np. do Polski, USA czy Rosji.  

 

Azerbejdżan 

Turystyka wjazdowa do Azerbejdżanu wg statystyk jest kilkukrotnie wyższa niż w sąsiedniej Armenii (mimo obowiązku wizowego dla obywateli UE). Wynika to przede wszystkim z rozwijającej się gospodarki (ropa), która przyciąga pracowników z zagranicy.

 

Białoruś

Białoruś pozostaje na szarym końcu rankingu europejskich krajów. Wprawdzie w 2013 roku zanotowano dwucyfrowy wzrost, to jednak trudno uznać to za stały trend. Białoruś pozostaje na liście krajów najtrudniej dostępnych dla przeciętnego turysty (jest to poziom m.in. Rosji, czy USA)

 

Estonia, Litwa, Łotwa

Zdecydowanym liderem wśród krajów bałtyckich od wielu już lat pozostaje Estonia. Liczba zagranicznych turystów w Estonii jest niemalże taka jak na Litwie i Łotwie razem wziętych. Powodem są nie tylko atrakcje turystyczne Estonii lecz przede wszystkim bliskość Finlandii, z której tysiące turystów co weekend wybiera się w podróż do Tallina by raczyć się tańszym alkoholem. 

Wszystkie kraje bałtyckie zanotowały ogromny wzrost w 2011 roku, co było efektem wychodzenia z kryzysu. Kolejne lata to w dalszym ciągu wzrosty, lecz o mniejszej dynamice.

 

Gruzja

Gruzja, która mocno postawiła na rozwój turystyki jest jednym z liderów światowego wzrostu turystyki przyjazdowej. Gruzja jest też w ścisłej czołówce krajów najłatwiej dostępnych (m.in. obywatele UE nie potrzebują nie tylko wiz ale nawet paszportów by pojechać do Gruzji) dla turystów. W ciągu trzech lat Gruzja podwoiła liczbę przyjezdnych, a trend wzrostowy utrzymuje się na wysokim poziomie.   

 

Kazachstan

W przypadku Kazachstanu mamy do czynienia z podobnymi trendami  jak w Azerbejdżanie. Otóż liczba turystów utrzymuje się na wysokim poziomie, dynamika również, lecz w znakomitej większości za te cyfry odpowiadają pracownicy z krajów ościennych. 

 

Kirgistan 

Kirgistan łagodził wymagania wizowe od początku dekady, by w 2012 znieść reżim wizowy dla większości krajów zachodnich. Efekty? Potrojenie liczby zagranicznych turystów w ciągu kilku lat. Rekordowy był 2011 rok, gdy przyrost liczby turystów sięgnął 166%. Wprawdzie coraz częściej mówi się o ponownym wprowadzeniu obowiązku wizowego dla obywateli wielu państw to jednak póki co Kirgistan pozostaje jednym z najłatwiej dostępnych krajów na świecie.

 

Mołdawia

Po ogłoszeniu statystyk przez ŚTO dziennikarze wielu portali ochrzciły Mołdawię europejskim turystycznym outsiderem. Wynikało to z bezrefleksyjnego spojrzenia na prezentowane statystyki. Metodologia badań dla Mołdawii jest wyjątkowo niekorzystna gdyż uwzględnia się wyłącznie turystów zarejestrowanych w hotelach i innych placówkach. Prawdą natomiast jest, że Mołdawia należy do krajów najrzadziej odwiedzanych przez zagranicznych turystów. Liczba zagranicznych pracowników również jest znikoma. Można mieć jednak nadzieję, że potencjał w postaci m.in. doskonałych mołdawskich win przyciągnie więcej turystów do Mołdawii.

 

Rosja

W przypadku turystyki przyjazdowej do Rosji prezentowane statystyki są mocno zniekształcone przez ogromny potok gastarbeiterów z pozostałych republik WNP. Według rosyjskich rządowych statystyk liczba prawdziwych zagranicznych turystów w Rosji rocznie wynosi zaledwie 2,6 mln, co w porównaniu z niemal 30 mln wg ŚTO świadczy o popularności Rosji jako kraju zarobkowania. Bez wątpienia prawdziwych turystów przyjeżdżało do Rosji znacznie mniej niż na Ukrainę (ciekawe jak sytuacja zmieni się po wydarzeniach 2014).

Na nagły wzrost turystów zagranicznych w Rosji nie ma co na razie liczyć mimo prób złagodzenia reżimu wizowego. Obecna sytuacja polityczna powoduje zmniejszenie przyjazdów, zaś sama Rosja od lat pozostaje jednym z najtrudniej dostępnych krajów na świecie (średni koszt wizy turystycznej to ponad 100 euro)

 

Ukraina

Spośród krajów b. ZSRR zdecydowanie najwięcej turystów przyjeżdżało na Ukrainę. Statystyki ŚTO dla Ukrainy są nieznacznie niższe niż dla Rosji, przy czym liczba turystów zarobkowych jest na Ukrainie znacznie niższa. Na popularność Ukrainy wpływał ogromny przypływ turystów z Rosji i Białorusi do kurortów nadmorskich, głównie na Krym (co w związku z wojną i aneksją Krymu szybko wpłynie na statystyki). Innym motorem napędowym była turystyka do zachodniej części Ukrainy. Głównie z Polski i innych krajów UE. Dużą popularnością cieszą się także ukraińskie uzdrowiska i ośrodki sportów zimowych. 

Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan

O tych krajach Azji Centralnej ŚTO posiada niewiele danych. Zdecydowanie najwięcej turystów przyjeżdża do Uzbekistanu, głównie ze względu na wspaniałe zabytki. Tadżykistan pomimo obowiązku wizowego jest wg ŚTO w miarę łatwo dostępnym państwem (wizy wydawane na lotnisku), lecz liczba turystów jest znikoma. Z kolei Turkmenistan to jeden z najbardziej odizolowanych krajów na świecie i turystyka zagraniczna niemalże tam nie istnieje.

 

 
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Zapraszamy na FORUM!!! 
Tam zadasz pytanie, na które na pewno ktoś odpowie!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!