Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić poniższe dane, statystyki pochodzą z różnych źródeł.

Produkt Krajowy Brutto

Rok 2000 2001 2002 2003 2004
Wartość w bilionach $ 1,15 1,21 1,27 1,35 1,45
Dynamika 10% 5,1% 4,7% 7,3% 7,5%
PKB per capita w $ 7700 8200 8800 9300 10000

Pod względem wskażnika PKB, który wynosi ok. 1.45 biliona USD Rosja zajmuje 9 miejsce na świecie.

W roku 2004 PKB per capita w Rosji wynosiło mniej więcej tyle ile w Polsce.

Struktura PKB wg podziału na sektopry gospodarki. Dane za rok 2004

Rolnictwo 5,2%
Przemysł 35,1%
Usługi 59,8%

 


Inwestycje

W roku 2004 Inwestycje w Rosji wyniosły 18.2% PKB.

Od roku 2003 notuje się gwałtowny wzrost napływu inwestycji zagranicznych.

Według A.T. Kearney, Rosja była w 2003 r. ósmym najbardziej atrakcyjnym państwem dla inwestycji zagranicznych na świecie. Obecnie zajmuje ona miejsce 11.

 


Inflacja

Rok 2000 2001 2002 2003 2004
Poziom inflacji 21% 19% 15% 12% 11,7%

Według prognoz poziom inflacji w 2005 roku ma wynieść około 8%

 


Bezrobocie

Rok 2000 2001 2002 2003 2004
Rzeczywista stopa bezrobocia 10% 9% 8,8% 8% 7,6%
Oficjalna stopa bezrobocia 1,8% 1,9% 2% 1,9% 1,8%

 

Sytuacja bezrobocia w Rosji jest niezwykle zróżnicowana, na północnym Kaukazie, Dalekim Wschodzie odsetek bezrobotnych jest o wiele większy, natomiast w europejskiej części Rosji, południowej Azji wynosi on o wiele mniej.

Dla porównania w Polsce liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi niemal 20%

 


Struktura zatrudnienia

(udział w % do ludności zawodowo czynnej)

sektor początek lat 90-tych obecnie
Przemysł 43,3% 30,9%
Usługi 43,1% 56,9%
Rolnictwo 13,6% 12,2%

 


Sytuacja materialna ludności

rok 2000 2001 2002 2003 2004
średnia nominalna płaca 
w przeliczeniu na jedenostkę (w rublach)
2300 3362 4522 5590 6832
Realny wzrost dochodów   18% 17% 13% 14%
Odsetek ludności żyjących poniżej 
minimum socjalnego
33,7% 27% 25% 20,3% 18,7%
Wysokość minimum socjalnego (w rublach) 990 1590 1804 2112 2396

 

W okresie 1993-2003 realne płace Rosjan wzrosły o 87%, ale w ciągu samego okresu 2000-2003, czyli tylko przez 4 lata rządów Putina dochody Rosjan wzrosły o 53%, w efekcie już w 2001 roku przekroczyły poziom przed załamaniem gospodarki w 1998 roku.

W roku 2004 zanotowano w Rosji największy wzrost realnych płac na Europie i na świecie (w krajach, w których Worldwide Pay Survey wykonała statystyk), wyniósł on 14,4%.

Dla porównania w 2004 r. prawie 60%. Polaków (24mln) żyło poniżej minimum socjalnego.

 


Handel zagraniczny

rok 2000 2001 2002 2003 2004
Import (w mld $ ) 85 523 61 76 130
Eksport (w mld $) 116 103 107 136 204

 

Rosyjski handel zagraniczny zanotował w ostatnich 5 latach gigantyczny wzrost eksportu i dynamiczny wzrost importu, który jednak nadal pozostaje około 2 razy mniejszy od eksportu, co stanowi silny czynnik w rozwoju rosyjskiej gospodarki. Już na początku 2003 roku wymiana zagraniczna Rosji osiągnęła poziom przewyższający sytuację przedkryzysową.

 


Budżet federalny

Budżet Federalny w pierwszych pięciu miesiącach 2004 roku:

Dochody: 1231,1 mld rubli (2003: 1029,1 mld rubli)

Wydatki: 1004,3 mld robli (2003: 855,5 mld rubli)

Amplituda:226,8 mld rubli (2003:173,6 mld rubli)

Rezerwy

Rezerwy w złocie w ciągu okresu 2000-2003 zwiększyły się sześciokrotnie i wyniosły 76,9 mld USD, natomiast rezerwy walutowe w roku 2004 wyniosły aż 128 mld USD(!). Natomiast w roku 2005 zwiększą się aż o 47 mld USD i przekroczą 175 mld USD.

 


Rolnictwo

Wartość wytworzonych dóbr przez rolnictwo rosyjskie w roku 2003 wyniosła 1135 mld RUR i była o 1,5% wyższa niż w roku poprzednim. Pierwszy raz od kilkunastu lat Rosja stała się znaczącym eksporterem zbóż (8mln ton rocznie) podczas, gdy Związek Radziecki i Rosja Jelcyna importowały zboża w wysokości nawet 30 mln ton rocznie.

Produkcja roślinna w mln ton(2003): 
Pszenica: 34,0 
Jęczmień: 17,9 
Żyto: 4,2 
Owies: 5,2 
Kukurydza: 2,1 
Proso: 1,0 
Gryka: 0,5 
Ryż: 0,5 
Buraki cukrowe: 19,3 
Słoneczniki: 4,9 
Len: 0,6 
Ziemniaki: 36,6 
Warzywa: 14,8

 


 

Podstawowe źródła, z których pochodzą dane:
http://www.unido.pl (poradnik dla przedsiębiorców, ratyfikowane przez ONZ), 
http://www.cbr.ru, 
Goskomstat, 
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu FR, 
MFW

 

 
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Zapraszamy na FORUM!!! 
Tam zadasz pytanie, na które na pewno ktoś odpowie!

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!