Historia ZSRR

Pobierz: Treść konstytucji ZSRR

Związek Radziecki przez 70 lat swego istnienia doczekał się 3-ch konstytucji. Pierwsza z nich została wprowadzona w roku 1924. Było to raczej uzupełnienie deklaracji z dnia 30-go grudnia 1922 roku o powstaniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Konstytucja ta, (bo tak nazwano ten dokument) nie miała klasycznego

Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego światło dzienne ujrzało wiele interesujących faktów. Ze względu na obowiązującą w mrocznych czasach ZSRR cenzurę, o wielu rzeczach się po prostu nie mówiło. Dzisiaj mamy ten komfort by przypomnieć o niektórych mniej znanych wydarzeniach z historii.

 

Beria, a Cieśnina Beringa

Nie raz słyszeliśmy o

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna rzeczywistość. 


Zdobycze lutowe nie uspokoiły coraz bardziej zmęczonego wojną narodu. Wykorzystali to bolszewicy rozpoczynając rewolucję nazwaną

W 1978 r. po zamordowaniu M. D. Chana, władzę w Afganistanie przejął przewodniczący Rady Rewolucyjnej Tarakim Muhammed Nur Taraki. Był on min. założycielem Komunistycznej Ludowo - Demokratycznej Partii Afganistanu /1965/ oraz wielkim reformatorem kraju. Niestety jego ekonomiczne, a przede wszystkim społeczne wizje wzorowane na polityce ZSRR, przyczyniły się jedynie do podziałów społecznych oraz wzrostu wrogości

Kampania antyalkoholowa była jednym z pierwszych pomysłów Michaiła Gorbaczowa na uzdrowienie sytuacji w Związku Radzieckim. Początek zwalczania alkoholizmu przez nowego sekretarza generalnego KC KPZR to połowa 1985 roku. W specjalnym postanowieniu KC "O środkach w przeciwdziałaniu pijaństwu i alkoholizmowi" sformułowano najważniejsze cele i metody zwalczania pijaństwa. Osobom nadużywającym alkohol władza miała odebrać szereg

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze kierownictwo". O ile w przypadku pierwszego hasła trudno doszukać się w nim rzeczywistego odbicia sytuacji politycznej w ZSRR, o

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

W oparciu o to drugie piętro polityki istniała międzynarodowa struktura partii komunistycznych. Ta międzynarodówka była wynikiem decyzji 36

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do udziału w międzynarodowej konferencji gospodarczej, która odbyła się w Genui w dniach 10 kwietnia – 19 maja

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, władzę Caratu. Poprzedni ustrój utożsamiany z osobą Cara, uznany został za niesprawiedliwy i archaiczny. Przez

Na przełomie lat 80/90 niektórzy zachodni analitycy twierdzili, iż ZSRR oraz tzw. Zachód będą ulegać procesowi konwergencji . Jednak w przypadku ZSRR uważano, że nie jest możliwa transformacja pokojowa. Jedynym racjonalnym wyjściem mogła być więc rewolucja, nie zaś stopniowe przejmowanie cech państwa demokratycznego.

Początkiem końca bytu ZSRR okazała się

Związek Radziecki wyszedł z II wojny światowej jako supermocarstwo. Pomimo ogromnych strat (szacuje się, że zginęło nawet 27 mln ludzi) zdołał wielkim kosztem zbudować armię i pokonać Niemców.


W rezultacie wojny Związek Radziecki opanował całą niemal Europę Środkowo - Wschodnią, stwarzając sobie przy pomocy rządów komunistycznych podstawy trwałej kontroli. Znaczną

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!