Szkolnictwo w Rosji, zresztą podobnie jak i w innych krajach byłego obozu socjalistycznego, było dziedziną, która wyjątkowo dotkliwie odczuła zmiany ustrojowe. Największa bolączką pozostaje niedofinansowanie sektora edukacji. Według oficjalnych danych, w 2000 r. w szkołach miejskich brakowało aż 66% potrzebnych środków finansowych, zaś w wiejskich aż 72%. Pensje nauczycielskie nie były w należytym tempie rewaloryzowane, przez co wielu pracowników szkół i wyższych uczelni zmuszona była do poszukiwania innych form zarobkowania. Wielu wybitnych naukowców wyemigrowało za granicę, bądź podjęło pracę w innych, bardziej dochodowych sektorach gospodarki.

Oczywiście sytuacja ta miała bezpośrednie przełożenie na poziom edukacji w Rosji, który wyraźnie obniżył się w pierwszych latach transformacji. Na szeroką skalę rozwinęła się także korupcja, szczególnie na wyższych uczelniach. Spadek zainteresowania sektorem edukacyjnym ze strony nauczycieli i wykładowców zbiegł się w czasie z ogromnym wzrostem liczby studentów. Nowe warunki polityczno-ekonomiczne sprawiły, że wyraźnie zwiększyła się liczba uczących się. Prawdziwego oblężenia doświadczały wyższe uczelnie, a zwłaszcza kierunki związane z naukami ekonomicznymi. Problem polegał jednak na tym, iż w Rosji początkowo brakowało wyspecjalizowanych kadr, zdolnych do prowadzenia określonych kierunków. Zwiększony popyt na wyższe szkolnictwo wykorzystały także prywatne szkoły, które w błyskawicznym tempie zaczęły powstawać. Pierwszym istotnym aktem prawnym regulującym prywatne szkolnictwo była ustawa Ob obrazovanii, która weszła w życie w 1992 r. Dokument ten normował sposoby licencjonowania prywatnych szkół, a także ustalał zasady państwowych akredytacji. 

Rok 2000 był początkiem trwającej do dzisiaj reformy rosyjskiego szkolnictwa. Wówczas to, przygotowany przez Centrum Planów Strategicznych projekt celów reformy został zaakceptowany przez rząd. Plan ten stał się podstawą tzw. Nacionalnoj doktriny obrazovanija, która została zatwierdzona w październiku 2000 r. Określała ona priorytety państwa w sprawie reformy szkolnictwa do 2025 r. Były to ogólne założenia, które nie mogły być zmienione przez żadne późniejsze akty prawne. Celem reformy miało więc być m.in. przezwyciężenie kryzysu duchowego i zapewnienie godnego miejsca Rosji w światowej społeczności poprzez podwyższenie standardów kształcenia. Jak widać były to założenia bardzo szczytne. Jednak do realizacji tej doktryny wymagane były konkretne przepisy. Te zaś zostały zatwierdzone przez rząd 25 października 2001 r. Była to przede wszystkim Koncepcija modernizacji rossijskovo obrazovanija na pieriod do 2010 goda. Przewiduje ona szereg innowacji, mających zreformować rosyjskie szkolnictwo. Wśród nich znajdują się takie zmiany jak:

  • przekształcenie szkół na cykl 12-letniej edukacji,
  • wprowadzenie zunifikowanego egzaminu wstępnego do szkół wyższych,
  • zmiana sposobu finansowania uczelni wyższych,
  • ujednolicenie standardów nauczania; 

Od 2001 r. do chwili obecnej trwają w wielu regionach Federacji Rosyjskiej pilotażowe programy, mające przetestować poprawność reformy w tym kształcie. Z każdym rokiem zwiększa się liczba regionów biorących udział w eksperymencie. Należy jednak stwierdzić, iż pomimo pozytywnej oceny doktryny wystawionej przez wszystkie zainteresowane strony, sam szczegółowy plan reformy spotyka się z powszechnym sprzeciwem. Największym przeciwnikiem proponowanych zmian jest rektor MGU W. Sadowniczyj, który twierdzi, iż koncepcja jednolitych egzaminów doprowadzi do obniżenia się poziomu na wyższych uczelniach. To właśnie przyszły egzamin na studia wyższe wywołuje najwięcej kontrowersji. Przeciwni mu są także wykładowcy większości uniwersytetów, którzy stracą możliwość dodatkowego zarobkowania poprzez udzielanie korepetycji przygotowujących kandydata na konkretny kierunek studiów. Również rodzice chłopców wyrażają swoje niezadowolenie wobec reformy. Ich z kolei martwi wprowadzenie systemu 12-letnich szkół, po zakończeniu których uczniowie będą w wieku 18 lat i jeśli nie zdecydują się na kontynuację edukacji zostaną bezpośrednio po szkole powołani do odbycia służby wojskowej. Rodzice i uczniowie skarżą się także na brak przejrzystych kryteriów przeprowadzania egzaminu końcowego. Jak więc widać reforma przeprowadzana jest w bardzo trudnych warunkach co z pewnością będzie miało wpływ na jej rezultaty. Póki co, jest jeszcze za wcześnie by wyciągać wnioski z dotychczasowych działań ministerstwa edukacji.     

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 

 
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Zapraszamy na FORUM!!! 
Tam zadasz pytanie, na które na pewno ktoś odpowie!

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!