UKRAINA. Oficjalna nazwa państwa brzmi: Ukrajina. Państwo w Europie Wschodniej, nad Morzami Czarnym i Azowskim. Ukraina graniczy z Mołdawią, Rumunię, Węgrami, Słowacją, Polską, Białorusią, Rosją.

Powierzchnia kraju wynosi 603,7 tys. km2, zaś ludność 51,1 mln mieszkańców (stan na 1996). Stolicą Ukrainy jest Kijów (2,6 mln). Językiem urzędowym jest język ukraiński, lecz większość społeczeństwa posługuje się językiem rosyjskim. W skład Ukrainy wchodzi autonomiczna republika Krym. Podział administracyjny: 24 obwody, 2 miasta wydzielone (Kijów i Sewastopol).

LUDNOŚĆ:
Na Ukrainie mieszka ponad 51 ml mieszkańców, z czego 73% stanowią Ukraińcy, 22% Rosjanie (głównie na Zaporożu, Krymie i obw. odeskim), Białorusini (0,9%), Żydzi (0,9%), Tatarzy krymscy, Mołdawianie, Polacy (0,4%, głównie w obw. Żytomierskim i chmielnickim). Poza granicami kraju mieszka 7,5 mln Ukraińców z czego 4,4 mln. w Rosji.
Od roku 1991 notuje się ujemny przyrost naturalny (obecnie -6,1 promila). Przeciętna długość życia wynosi dla mężczyzn 63 lata, dla kobiet 73 lata. Struktura wieku kształtuje się następująco: do 19 lat - 27,5%, powyżej 65 lat - 13,6%.
Ludność miejska stanowi 68%. Największe miasta: Kijów (2,6 mln), Charków, Dniepropietrowsk, Donieck, Odessa, Zaporoże, Lwów, Krzywy Róg.

GEOGRAFIA:
Warunki naturalne.

Rozciągłość kraju z zachodu na wschód wynosi ponad 1300 km, zaś z północy na południe - 890 km. Linia brzegowa rozciąga się na długości 1050 km.
Przeważają obszary nizinne (średnia wysokość ok. 175 m): Polesie, Niz. Naddnieprzańska, Niz. Czarnomorska. W zachodniej części Wyżyna Wołyńsko-Podolska i Wyżyna Naddnieprzańska. Góry zajmują 5% powierzchni, na pd.-zach. Rozciągają się pasma Karpat Ukraińskich (Howerla 2061 m - najwyższy szczyt kraju), na południu - Góry Krymskie. 

Klimat:
Na Ukrainie panuje klimat umiarkowany, kontynentalny, a na południowych krańcach Krymu klimat jest podzwrotnikowy (odmiana śródziemnomorska). 
Średnia temperatura w styczniu waha się od -8°C do 4°C, zaś w lipcu od 19°C do 24°C.
Roczna suma opadów wynosi od 300-400 mm na Nizinie Czarnomorskiej do 1000-1200 mm w Górach Krymskich i 1200-1600 mm w Karpatach. 

Wody:
Rzeki należą do zlewiska Morza Czarnego, tylko górny bieg Bugu i dopływy górnego Sanu - do Morza Bałtyckiego. 
Główne rzeki: Dniepr, Boh, Dniestr, Doniec. 
Najwięcej jezior występuje na Polesiu Wołyńskim (grupa Jezior Szackich, najgłębsze Świteź), na rozlewiskach w delcie Dunaju (Jałpuch, Sasyk). 
Na Ukrainie większe zbiorniki retencyjne wybudowane zostały na Dnieprze (największy Kachowski). 

Roślinność:
Część północna i zachodnia kraju leży w strefie lasów liściastych (lesistość 14%), środkowa i południowa część leży w strefie lasostepów i stepów. 
W Karpatach występują łąki górskie (połoniny). 
Gleby czarnoziemne (1/2 pow.), bielicowe i kasztanowe. Na Ukrainie jest 16 rezerwatów przyrody, w tym 2 biosfery (Askania Nowa i Czarnomorska), 3 parki narodowe (pod ochroną m.in. lasy bukowe na stokach Czarnohory). 
Niestety, naturalne środowisko Ukrainy w znacznym stopniu zostało zniszczone. Największą katastrofę ekologiczną spowodowała awaria w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej (IV 1986).

Źródła: informacje własne, Encyklopedia PWN, Encyklopedia WIEM

 
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Zapraszamy na FORUM!!! 
Tam zadasz pytanie, na które na pewno ktoś odpowie!

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!