Zmiany wprowadzane przez ekipę Putina dotknęły także służb specjalnych. Należy jednak zaznaczyć, iż reforma Federalnej Służby Bezpieczeństwa jest jedną z najmniej dynamicznie przeprowadzanych w Rosji Putina. Ma to związek m.in. ze szczególnym charakterem tego resortu, a także z osobistymi powiązaniami samego prezydenta ze służbami specjalnymi. O konserwatyzmie w ramach FSB najlepiej świadczy fakt, iż stanowisko szefa specsłużb od 1999 r. niezmiennie zajmuje Nikołaj Patruszew.

Warto zaznaczyć, iż rola służb specjalnych w Rosji jest wyjątkowo duża - kraj regularnie staje się celem ataków terrorystycznych, region północnego Kaukazu od lat jest ogarnięty w lokalnych konfliktach, a sama Rosja stanowi trasę przerzutową dla handlarzy narkotyków i bronią. Niemal każde głośne niepowodzenie służb specjalnych pociąga za sobą w konsekwencji śmierć obywateli. Z tego powodu wciąż aktualny pozostaje temat reformy specsłużb. Należy dodać, iż analiza zmian w FSB jest mocno utrudniona ze względu na ograniczoną ilość oficjalnych informacji na temat bieżących wydarzeń w resorcie. Dochodzi nawet do sytuacji, gdy po publicznie ogłoszonych projektach reform trudno jest zweryfikować postęp tych zmian. W związku z powyższym poniższy opis przemian w FSB za kadencji Putina może okazać się niepełny.

Pierwsze za kadencji Putina poważne zmiany dotknęły FSB dopiero na wiosnę 2003 r. Były one poprzedzone negatywnymi wypowiedziami prezydenta na temat efektywności prac resortów siłowych. 11 marca 2003 r. prezydent podpisał szereg istotnych dekretów, z których jeden bezpośrednio dotyczył częściowej reorganizacji specsłużb. Na mocy dekretu służba graniczna przestała istnieć jako niezależny organ i stała się częścią FSB. Zlikwidowano także Federalną Agencję Rządowej Łączności i Informacji, której kompetencje zostały podzielone pomiędzy FSB i Ministerstwo Obrony. Zmiany te zostały odebrane jako wzmocnienie Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Komentatorzy zauważyli, że oba organy przyłączone do resortu specsłużb na początku 2003 r. zostały na początku istnienia nowej Rosji oddzielone z przyczyn politycznych od ówczesnych służb specjalnych. Z tego powodu według obserwatorów datę 11 marca 2003 r. można uważać za dzień odrodzenia się radzieckiego KGB.

Kolejne zmiany w ustawodawstwie dotyczącym funkcjonowania FSB nastąpiły dopiero w lipcu 2004 r. Wówczas to prezydent Putin podpisał dekret, który restrukturyzował organizację służb specjalnych. Jednak zdaniem analityków zapowiadane przemiany były jedynie kosmetyczne i zostały niemalże zapomniane po serii tragicznych w skutkach ataków terrorystycznych, które dotknęły Rosję w sierpniu i wrześniu 2004 r. Po wnikliwej analizie można stwierdzić, iż w rzeczywistości reforma ta została zakończona, a wszystkie jej cele wypełnione. Najwięcej zmian zaszło w departamencie FSB ds. ochrony ustroju konstytucyjnego i walki z korupcją. Oprócz pojawienia się nowego szefa tego oddziału, którym mianowany został Aleksander Bragin, powołany został nowy pododdział zajmujący się zwalczaniem międzynarodowego terroryzmu. Restrukturyzowano także system kontroli wewnątrz FSB. Dzięki wspomnianemu już wchłonięciu przez resort służb specjalnych Federalnej Agencji Rządowej Łączności i Informacji w ramach FSB powstały dwa centra naukowo-techniczne: bezpieczeństwa łączności oraz bezpieczeństwa informacji. To ostatnie centrum zajmuje się przede wszystkim walką z przestępstwami komputerowymi. Dekret regulował także podział najwyższych stanowisk w specsłużbach. Szef FSB od tego czasu posiada pierwszego zastępcę, kierownika służby granicznej w randze pierwszego zastępcy oraz dwóch zastępców. Wśród powyższych zmian wbrew oczekiwaniom nie znalazły się zapisy dotyczące reformowania taktyki działania służb specjalnych na terenie północnego Kaukazu. Temat ten został poruszony dopiero po fali krytyki na temat funkcjonowania FSB jaka ogarnęła Rosję po zamachu w Biesłanie. We wrześniu 2004 r. powołano we wszystkich 13 podmiotach Federacji północno-kaukaskiego regionu grupy zarządzania operacyjnego, mające koordynować działalność na tym terenie wszystkich resortów siłowych. Według pomysłodawców grupy te powinny przeciwdziałać możliwości nastąpienia ataków terrorystycznych oraz inwazji nielegalnych grup zbrojnych na tereny Federacji Rosyjskiej. Jak się później okazało, grupy te zostały powołane do życia jeszcze w sierpniu jednak dopiero tragedia biesłańska przyczyniła się przyspieszenia realizacji reformy.

Podsumowując omawianie reformy służb specjalnych należy stwierdzić, iż w zmianach jakie zaszły w ostatnich latach nie sposób nie zauważyć tendencji reformatorów do wzmacniania pozycji Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Po przeprowadzonych reformach FSB odzyskała kontrolę nad organami, które zostały od niej odłączone na początku lat 90-tych. Ponadto, należy stwierdzić, iż mimo ogromnych potrzeb reorganizacyjnych wewnątrz służb specjalnych nie następują przeobrażenia tego resortu odpowiadające aktualnym wymaganiom. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że reforma FSB jest obecnie najwolniej postępującą, co z pewnością odbije się w przyszłości na jakości działań tych służb.

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Zapraszamy na FORUM!!! 
Tam zadasz pytanie, na które na pewno ktoś odpowie!

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!