Powstanie Związku Radzieckiego spowodowało wywrócenie dotychczasowego życia w niemal każdym aspekcie. Zmianie uległa nie tylko doktryna polityczna czy gospodarcza. Ogromna ilość zmian zaszła także w sferze kulturalnej. Nie tylko zmieniono obowiązującą religię z prawosławia na komunizm czy też zreformowano kalendarz, a także język rosyjski. Całkowita zmiana obowiązującego systemu wartości spowodowało konieczność poszukiwania nowych symboli i nazw. W połączeniu z agresywną propagandą i koniecznością na komunistyczne ołtarze nowych bohaterów i haseł zmieniono setki nazw miast, a także zabrano się za wprowadzanie nowych imion.

Okres komunizmu to w języku rosyjskim czas wprowadzania różnorakich neologizmów i skrótowców. Do dzisiaj Rosjanie uwielbiają nadużywać skrótów w każdym aspekcie życia. 

Z dzisiejszego punktu widzenia większość imion wymyślonych w czasach ZSRR budzi uśmiech na twarzy i traktowane jest jako zabawna anekdota. Jednak w smutnych realiach stalinizmu do komunistycznych neologizmów przywiązywano sporą wagę. Zresztą osoby naznaczone symbolami tamtych czasów żyją do dzisiaj, a niektóre imiona przyjęły się na dobre w języku rosyjskim.

 

Najciekawsze radzieckie imiona

Nie jest naszym celem prezentowanie pełnej listy imion powstałych w czasach ZSRR. Chcemy przedtawić najciekawsze, z krótkim opisem ich pochodzenia. Na wstępie zaznaczyć warto, iż w czasach ZSRR wprowadzono do powszechnego użycia także obce imiona, które funkcjonują w wielu językach, a w prawosławnej Rosji nie występowały. Przykładem może być imię "Róża" (Роза) - od Róży Luksmeburg. Ponadto jako imion zaczęto używać nazw zawodów (Tankist), nazw geograficznych (Wołga), minerałów (Rubin) itp.

Moim ulubionym radzieckim imieniem jest Łagszmiwara (Лагшмивара). Konia z rzędem temu, kto bez sprawdzania w słowniku zgadłby co to za twór. Otóż jest to skrót od Łagier (obóz) Szmidta w Arktyce :) A kimże był rzeczony Szmidt? Otóż w 1933 roku był on szefem wyprawy na pokładzie statku SS Czeluskin. Ekspedycja miała przepłynąć z Murmańska do Władywostoku północną drogą w towarzystwie lodołamacza. W wyniku wielu popełnionych błędów statek utknął w lodach Arktyki, a następnie zatonął niedaleko cieśniny Beringa 13 lutego 1934 roku. Załodze statku liczącej ponad 100 osób udało się zejść na lód, skąd po długim oczekiwaniu zostali ewakuowani na ląd przez radzieckich lotników. Ewakuacja trwała aż dwa miesiące. Akcja ratunkowa była wielkim wydarzeniem propagandowym w ZSRR, lotnicy zostali nagrodzeni najwyższymi odznaczeniami, a Szmidt uwieczniony w imionach późniejszych pokoleń :) Powstanie Łagszmiwary jest typowym przykładem w jaki sposób tworzyły się radzieckie imiona. 

Innym typowym przykładem imienia będzie Arwil (Арвил). Wzięło się ono od skrótu: Armia Włodzimierza Ilicza Lenina. Zresztą Lenin jest ojcem chyba największej ilości imion tamtej epoki. Zacznijmy od radziecko-włoskiego majstersztyku:

- Luidżi (Луиджи) - Lenin umarł, ale idee są żywe.

Inne wykorzystanie Lenina:

- Prawlen (Правлен) - Prawda Lenina

- Lenrud (Ленруд) - Lenin drug dietej 

- Lenwład (Ленвлад) - Lenin Władimir

- Lengenmir (Ленгенмир) - Lenin - geniusz świata (mira)

- Leninza (Ленинза) - Lenin "za"

- Jaslen (Яслен) - Ja z (s) Leninem

 

Czasem wódz rewolucji występował także w towarzystwie innych symboli epoki:

- Lestak (Лестак) - Lenin, Stalin, Komunizm, albo:

- Lestaber (Лестабер) - Lenin, Stalin, Beria

- List (Лист) - Lenin i Stalin

- Marlena (Марлена) - Marks i Lenin

- Stalen (Стален) - Stalin, Lenin

 

Nadawanie imion pochodzących od nazwisk było mocno ryzykowne (oczywiście poza samym Leninem). Wraz z ewolucją ZSRR pewne imiona były wykreślane z kart historii, dlatego imiona również zmieniały się. Nie chciałbym być w skórze kogoś o imieniu Trolezin (Тролезин - Trocki, Lenin, Zinowiew) w czasach stalinowskich czystek. Obecność dwóch wrogów komunizmu: Trockiego i Zinowiewa w obecności świętego Lenina, a co gorsza brak ojca narodu Stalina mógł zostać potraktowany jako kontr-rewolucjonizm. Z czasem zniknęły także imiona ze Stalinem, pojawiły się zato z Chruszczowem i jego aktywnościami: Nisercha (Нисерха) - Nikita Siergiejewicz Chruszczow, czy perełka Kukucapol (Кукуцаполь) - Kukurydza: caryca pół :) 

W okresie podbojów kosmosu przez radzieckich kosmonautów nie jedno dziecko dostało imię na cześć dzielnego Gagarina czy Tierieszkowej:

- Urgawnieb (Ургавнеб) - Hurra! Gagarin w Niebie!

- Urjurwkos (Урюрвкос) - Hurra! Jura w Kosmosie!

- Walterpierżenka (Валтерперженка) - Walentina Tierieszkowa - Pierwsza Kobieta (żenshina) w Kosmosie

 

Niezwykle płodni byli ideolodzy komunizmu wymyślając imiona na każdą okazję:

- Dazdranagon (Дазранагон) - Niech żyje naród Hundurasu! (Да здравствует народ Гондураса!). Czyż może być piękniejszy wyraz solidarności z innym narodem?!

- Dazdrapierma (Даздраперма) - Niech żyje pierwszyt maja!

- Damir (Дамир) - Niech żyje światowa rewolucja! (Да здравствует мировая революция!)

- Uspiepia (Успепя) - Sukcesy (uspiehi) pierwszej pięciolatki. 

- Tomik (Томик) - Zwycięża (торжествует)  marksizm i komunizm

- Piatwciet (Пятвчет) - Pięciolatkę w czetyrie gody!

 

Dzięki powyższym przykładom wiemy już, że nie jedna osoba nosiła imię od Lenina, Stalina, czy rewolucji. Były także inne ważne wydarzenia promowane przez propagandę na wszelaki sposób. Np. elektryfikacja była na tyle istotnym faktem, iż wymyślono takie oto piękne imiona:

- Elmira (Эльмира) - Elektryfikacja świata (mira) - po prostu. Nic dodać, nic ująć

- Elina (Элина) - Elektryfikacja i Industrializacja

- Elektrolenina (Электроленина) - Elektryfikacja i Lenin. Tak jest! Jeśli ktoś myślał, że nie można połączyć Elektryfikacji z Leninem - był w błędzie!

Funkcjonowały też bardziej wyszukane skróty z Elektryfikacją: Lorieks (Лориэкс) - Lenin, Październik (Oktyabr), Rewolucja, Industrializacja, Elektryfikacja, Kolektywizacja Kraju (strany). Czyż można było coś jeszcze dodać? Owszem: Lorierik (Лориэрик): Lenin, Oktyabr, Rewolucja, Industrializacja, Elektryfikacja, Radiofikacja, Komunizm.

 

Inne piękne imiona, znaczeń których nie trzeba wyjaśniać: Traktor i Traktorina, Sierp, Mołot, Swoboda (sic!), Partia, Partyzant, Komunella, Industrian, Drezyna, Aurora.

 

Przy pisaniu tekstu wykorzystana została lista imion radzieckich na rosyjskiej wikipedii

 
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Zapraszamy na FORUM!!! 
Tam zadasz pytanie, na które na pewno ktoś odpowie!

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!