Historia współczesnej Rosji

Jedną z najważniejszych obietnic Putina przed objęciem przez niego władzy była reorganizacja stosunków władzy centralnej z elitami biznesu, rozumiana często jako początek walki z plutokracją. O ile do pozostałych punktów programu przedwyborczego społeczeństwo odnosiło się z rezerwą, choć nie bez nadziei, to zapowiedź zmian w stosunku do oligarchów budziła sporo emocji.

Konstytucja Federacji Rosyjskiej 

przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku
My, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności człowieka, pokój wewnętrzny i zgodę, zachowując historycznie ukształtowaną wspólnotę państwową, kierując się ogólnie uznanymi zasadami równouprawnienia i samookreślenia narodów, czcząc pamięć przodków, po których

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym radzieckim konstytucjonalizmem i jego klasową teorią prawa. Ponadto, nowa ustawa zasadnicza wprowadziła podstawy prawne dla stworzenia demokratycznego państwa prawa oraz

W 1999 r. Rosja powoli zapominała o silnym wstrząsie, jakim był kryzys finansowy poprzedniego roku. Społeczeństwo odzyskiwało stopniowo zaufanie do władz, dzięki czemu ówczesne elity polityczne w spokoju mogły się przygotowywać do wyborów zarówno parlamentarnych jak i prezydenckich. Same wybory parlamentarne nie budziły zbyt wielkich emocji, gdyż nie zanosiło się na radykalne

Porażka sił opozycyjnych i znaczne osłabienie najważniejszych rywali Kremla podczas wyborów parlamentarnych były niewątpliwym sukcesem duetuJelcyn-Putin. Jednak zgodnie z konstytucją w niedługim okresie czasu miały odbyć się wybory prezydenckie. Dotychczasowemu prezydentowi, zależało na wypromowaniu swojego kandydata, który przejąłby władzę nad Kremlem. Tym kandydatem mógł być pod koniec 1999 r. tylko Władimir Putin. Jako

Gdy władza ostatecznie uporała się z Bieriezowskim i Gusińskim przyszedł czas na rozpoczęcie walki z paliwowym gigantem "Jukos", a w szczególności z jego głównym akcjonariuszem Michaiłem Chorodkowskim. Przedsiębiorstwo to od połowy lat 90-tych było zarządzane i restrukturyzowane w innowacyjny dla rosyjskich warunków sposób. W latach 1995-1996 jako pierwsze w branży paliwowej zostało

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie zintensyfikowano prace nad ostatecznym kształtem nowej ustawy zasadniczej, której treść miała zostać przyjęta lub odrzucona poprzez referendum,

które zamierzano

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, kto zostanie prezydentem Rosji. Wybory te miały być najważniejszym sprawdzianem dla obozu reformatorskiego i

Wybory do Dumy zostały rozpisane 9 sierpnia 1999 roku, czyli w dniu mianowania Putina na stanowisko premiera. Od następnego dnia rozpoczęła się rejestracja ugrupowań politycznych zamierzających wziąć udział w wyborach. Tym razem obowiązywały bardziej restrykcyjne zasady rejestracji partii. Był to rezultat ustawy o podstawowych gwarancjach praw wyborczych z 1997 roku. Dzięki temu uniknięto

W 2003 r. Rosja weszła w cykl wyborczy. Na grudzień zaplanowane zostały wybory do Dumy Państwowej, zaś wiosną następnego roku miała się odbyć elekcja prezydenta. W przeciwieństwie do poprzednich wyborów, te nie wywoływały już takich emocji. Można śmiało powiedzieć, ze wynik i tak był przesądzony, a niewiadomą pozostawały tylko rozmiary faworyzowanej "Jednej

Niewielkie emocje budziły mające się odbyć 14 marca 2004 r. wybory prezydenckie. Wszyscy zgodnie obstawiali urzędującego prezydenta jako bezwzględnego faworyta z zbliżających się wyborach. Mało kto twierdził, że Putinowi do reelekcji potrzebne będą dwie tury wyborów.  Przyczyną takiego myślenia był nie tylko utrzymujący się wciąż wysoki ranking prezydenta, który od początku 2000 r.

Kampania przed wyborami prezydenckimi rozpoczęła się jeszcze przed datą wyborów parlamentarnych. Już 15 listopada 1995 roku Rada Federacji wyznaczyła termin wyborów prezydenckich na 16 czerwca 1996 r. Uwagę obserwatorów zajmowało przede wszystkim pytanie o udział Borysa Jelcyna w wyborach. On sam nie chciał się wypowiadać na ten temat przed rozstrzygnięciem składu Dumy Państwowej. Twierdził

Kryzys Konstytucyjny w Rosji 1993
Autor tekstu: LSz

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Przede wszystkim wyraźnie widoczny był konflikt pomiędzy władzą ustawodawczą i wykonawczą, który z czasem przekształcił się w krwawe starcie. Rok 1993 to

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!