Historia Ukrainy

 

1917

marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowie
czerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)
grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad1918

styczeń: Centralna Rada ogłasza niepodległość Ukrainy
styczeń, luty: opanowanie Ukrainy przez bolszewików
luty: delegaci Centralnej Rady w Brześciu podpisują układ pokojowy z Niemcami i Austro-Węgrami; następuje ofensywa

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje

Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są błędem. Źródłami tymi są dla dwudziestolecia międzywojennego spisy ludności z 1921 i 1931 r. Według spisu z 1921 r. w obrębie

Pomarańczowa Rewolucja
Autor tekstu: LSz

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się rozwojem sytuacji u naszego wschodniego sąsiada. Co prawda docierały do nas informacje o trwających w Kijowie i innych

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939.

Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z najstarszych gazet na Pomorzu - "Gazetę Toruńską") oraz podniesienie miasta do rangi stolicy województwa, centrum życia społeczno-kulturalnego i politycznego. W latach

1 Uczestnictwo w strukturach izby

Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego Klubu Sejmowego na stanowisko wicemarszałka był Włodzimierz Zahajkiewicz, który podczas głosowania otrzymał 201 głosów, udział w głosowaniu brało 404

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!