Na tej stronie przedstawione zostały najważniejsze święta obchodzone w Rosji. Prezentujemy je z uwzględnieniem podziału na państwowe oraz cerkiewne. Najważniejsze święta zostały szerzej opisane.

 

Święta państwowe w Rosji

1 i 2 stycznia - Nowy Rok. Jest to jedno z najważniejszych świąt w Rosji. Ponadto, w związku z faktem, iż używany w liturgii prawosławnej jest kalendarz juliański ("rozchodzi" się on o jeden dzień na 128 lat w stosunku do astronomicznego i gregoriańskiego) Święta Bożego Narodzenia w Rosji przypadają na 7-8 stycznia, co sprawia, że Nowy Rok jest początkiem dłuższego okresu wolnego od pracy.

23 lutego - Dzień Obrońców Ojczyzny. Święto to zostało ustanowione w rocznicę zwycięstw Armii Czerwonej nad niemieckimi wojskami w 1918 roku pod Pskowem i Narwą. Przez pewien okres święto to nosiło nazwę: "Dzień Armii Radzieckiej i wojenno-morskiej floty". W chwili obecnej święto to jest dniem wolnym od pracy.

8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet. W Rosji Dzień Kobiet po raz pierwszy obchodzono w 1913 r. w Petersburgu. W 1917 r. demonstracje kobiet przeciwko udziałowi Rosji w wojnie stały się jedną z przyczyn rewolucji lutowej. Od 1966 r. Dzień Kobiet był w ZSRR dniem wolnym od pracy

1 i 2 maja - Dzień Wiosny i Pracy. Święto solidarności pracujących regularnie obchodzone było w Rosji od 1890 roku. Po zwycięstwie rewolucji październikowej Świętu Pracy nadano oficjalny status. 1 maj stał się dniem masowych demonstracji mas pracujących oraz wojska. Ostatnia oficjalna defilada odbyła się 1 maja 1990 roku. Od 1992 roku dzień ten przemianowano na Święto Wiosny i Pracy. Pomimo upływu lat 1 maj wciąż stanowi okazję dla politycznych demonstracji lewicowych ugrupowań. Są to dni wolne od pracy.

9 maja - Dzień Zwycięstwa. Jest to rocznica zwycięstwa Armii Czerwonej nad III Rzeszą podczas tzw. Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Dzień ten stał się hucznie obchodzonym świętem dopiero w 20 lat od zakończenia wojny, w 1965 roku. Od tego czasu święto to jest dniem wolnym od pracy. Po upadku Związku Radzieckiego przez pewien czas nie obchodzono rocznicy zwycięstwa. Dopiero od 1995 roku, czyli od 50-tej rocznicy Dzień Zwycięstwa jest stałym punktem w świątecznym kalendarzu Rosji.

12 czerwca - Dzień Rosji. Tego dnia w 1990 roku I Zjazd Deputowanych Ludowych RSFSR podjął decyzję o suwerenności Rosji. Dokładnie rok później odbyły się pierwsze wybory prezydenta Rosji. Od 1994 roku dzień 12 czerwca był świętowany jako "Dzień przyjęcia deklaracji o suwerenności Rosji". Od 2001 roku jest to "Dzień Rosji", który uważany jest za najważniejsze państwowe święto Federacji Rosyjskiej.

4 listopada - Dzień Jedności Narodowej. Najmłodsze z rosyjskich świąt państwowych. Uchwalono je w 2004 roku. Ma ono zastąpić rocznicę Rewolucji Październikowej. Święto to upamiętnia wygnanie Polaków z Rosji w 1612 roku.

12 grudnia - Dzień Konstytucji. Choć święto to ma dosyć długą historię w ZSRR i Rosji to jednak jego daty zmieniały się kilkukrotnie. Do 1977 roku Dzień konstytucji obchodzono 5 grudnia w rocznicę przyjęcia stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936 roku. Następnie przeniesiono to święto na 7 października (rocznica konstytucji 1977 roku). Po uchwaleniu nowej konstytucji z 1993 roku święto to obchodzone jest 12 grudnia. Jest to dzień wolny od pracy.

 

Najważniejsze rosyjskie święta religijne

7-8 stycznia - Boże Narodzenie. Pamiątka narodzin Chrystusa. W Rosji obchodzone jest według kalendarza juliańskiego. Ponadto 7 stycznia jest datą jednego ze świąt pogańskich, a dzięki obchodzonemu Bożemu Narodzeniu święto "koljady" zostało zmarginalizowane. Od 1991 roku Boże Narodzenie jest dniem wolnym od pracy w Rosji.

Wielkanoc - Pascha. Jest to, podobnie jak w przypadku obrządku łacińskiego, święto ruchome. Datę Paschy wyznacza się na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Zasada ta obowiązuje od Soboru nicejskiego z 325 roku. Jest ona wiążąca zarówno dla łacinników, jak i dla prawosławnych. Skąd więc różnice w ustalaniu daty pomiędzy kościołem wschodnim i zachodnim? Znów wszystkiemu winne są dwa różne kalendarze. Według kalendarza gregoriańskiego początek wiosny to 21 marca, według juliańskiego odpowiednio później. Tak więc nie zawsze pierwsza wiosenna pełnia dla katolików jest nią dla prawosławnych. Największe różnice w dacie Wielkanocy wynoszą zatem a 5 tygodni. Czasami zdarza się, że oba kościoły obchodzą Wielkanoc równocześnie. Tak będzie w roku 2007, 2010, 2011, 2014, 2017...

 

Pozostałe popularne święta kościelne, świeckie i państwowe w Rosji

14 stycznia - "Stary" Nowy Rok

19 stycznia - Chrzest Jezusa Chrystusa.

25 stycznia - Tatianin Dień.

14 lutego - Dzień Świętego Walentyna

Maslienica - odpowiednich polskich Zapustów. Początek wiosny.

1 kwietnia - Dzień śmiechu

2 kwietnia - Dzień jedności narodów

26 kwietnia - Dzień pamięci o zmarłych w wyniku katastrof jądrowych

22 czerwca - Dzień pamięci

27 czerwca - Dzień młodzieży

22 sierpnia - Dzień Flagi Rosji

1 września - Dzień wiedzy

1 października - Dzień starszych ludzi

30 października - Dzień pamięci o ofiarach politycznych represji

Ostatnia niedziela listopada - Dzień Matki 

 
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Zapraszamy na FORUM!!! 
Tam zadasz pytanie, na które na pewno ktoś odpowie!

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!