Od 10 grudnia 2014 od osób ubiegających się o rosyjską wizę (również tranzytową) pobierane będą odciski palców.  Z opublikowanego dzisiaj (25-11-2014) rozporządzenia Prezydenta Rosji "О сборе биометрических персональных данных иностранных граждан и лиц без гражданства" wynika, iż na razie dane biometryczne pobierane będą w konsulatach Federacji Rosyjskiej w Wielkiej Brytanii, Danii, Birmy i Namibii, a także w wydziale konsularnym ulokowanym na lotnisku Wnukowo pod Moskwą. 

Można przypuszczać, że jest to pilotażowy program i dane biometryczne już niedługo mogą być wymagane od obywateli wszystkich państw w procesie ubiegania się o wizy. Ewentualny wymóg pobrania danych biometrycznych spowodowałby niemałe zmiany w istniejącym procesie wydawania wiz do Rosji - przypomnijmy, iż większość wiz do Rosji wydawana jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych biur. Obecnie wizyta osoby ubiegającej się o rosyjską wizę w konsulacie lub centrum wizowym nie jest wymagana. Osobną kwestią jest ewentualny wpływ pobierania danych biometrycznych na cenę wizy do Rosji. Obecnie rosyjska wiza jest jest jedną z 10-ciu najdroższych na świecie.

Powyższe zmiany raczej nie wpłyną pozytywnie na ilość zagranicznych turystów odwiedzających Rosję. Potencjalne utrudnienia w wydawaniu wiz mogą jeszcze bardziej zahamować liczbę turystów w Rosji. W ciągu ostatnich kilku miesięcy na szczeblu rządowym w Rosji mówiło się raczej o ułatwieniach w wydawaniu wiz, czy wręcz o zniesieniu wiz turystycznych dla obywateli krajów zachodnich...

O aktualnych wymogach wizowych do Rosji możecie przeczytać w osobnym artykule.

 
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Zapraszamy na FORUM!!! 
Tam zadasz pytanie, na które na pewno ktoś odpowie!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!