Od 26.01.2015 zaostrzone zostały przepisy regulujące wydawanie wiz do Rosji. Podstawowe zmiany obejmują wprowadzenie obowiązku wskazania miast, które wnioskujący o rosyjską wizę zamierza odwiedzić, a także wpisania we wniosku wizowym szczegółowych danych strony zapraszającej i przyjmującej. Ponadto, konieczne będzie wpisanie miejsca, gdzie obcokrajowiec uzyska rejestrację. Składając wniosek wizowy konieczne będzie także Powyższe zmiany dotyczą każdego rodzaju rosyjskiej wizy, niezależnie od jej krotności, rodzaju i długości trwania.

Zdaniem ekspertów nowe przepisy utrudnią życie przede wszystkim turystom, którzy nie korzystają z usług biur podróży i nie mają z góry zaplanowanej marszruty. Jak to często w Rosji bywa, uciążliwość nowych przepisów zależeć będzie w dużej mierze od tego, jak restrykcyjnie będą egzekwowane wspomniane przepisy. Należy mieć na uwadze iż odstąpienie od pierwotnie zadeklarowanej we wniosku wizowym trasy może skutkować koniecznością zapłacenia kar lub próbą wymuszenia łapówki. 

 
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Zapraszamy na FORUM!!! 
Tam zadasz pytanie, na które na pewno ktoś odpowie!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!